Vil du ha råd om hvordan du kan jobbe for å fremme likestilling?

Vi tilbyr gratis veiledning til arbeidsgivere, tjenesteytere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan sikre likestilling og unngå diskriminering.

Vi kan også komme til din arbeidsplass og holde kurs eller foredrag.

 

Slik påvirker koronaviruset ombudets arbeid

Skriftlige henvendelser til LDO vil bli besvart som tidligere. Det må imidlertid påregnes noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Skriftlige henvendelser knyttet til LDOs veiledningsoppgaver kan rettes til post@ldo.no. Du kan også benytte kontaktskjemaet under. Andre henvendelser kan rettes til mla@ldo.no.

For pressen kan skriftlige henvendelser rettes til media@ldo.no eller ring pressetelefonen på 915 98 856.

 

Ønsker du veiledning i en konkret sak?

Vi oppfordrer deg til å fylle ut et av våre elektroniske kontaktskjemaer.

Elektroniske kontaktskjema

LDOs elektroniske kontaktskjema er kryptert, noe som gir sikker behandling av personopplysninger og sensitiv informasjon.

Du kan også logge inn via ID-porten og registrere en brukerprofil. Dette gir deg også mulighet til å laste opp vedlegg til kontaktskjemaet.

 

Les mer om ID-porten 

 

Telefon 

Sentralbord: 23 15 73 00
Veiledningstelefon: 959 20 544 (kan også motta SMS)
Grønt nummer: 800 41 556 
Faks: 23 15 73 01

Veiledningstelefonen er betjent ukedager mellom klokken 9 og 14.

NB. Noen av våre veiledere ringer tilbake fra skjult nummer.

Har du spesifikke spørsmål om rettigheter angående permitteringer, diskrimineringsvernet og koronasituasjonen, finner du mer informasjon her.

 

E-post

E-post: post@LDO.no

Ombudet oppfordrer deg til ikke å sende personsensitive, taushetsbelagte eller andre fortrolige opplysninger via e-post, som for eksempel fødselsnummer, jf. Personvernforordningen (GDPR) artikkel 9 nr. 1. Bruk heller vårt sikre kontaktskjema. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og telefonnummer. Du kan også ringe oss. 

 

Adresse

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mariboes gate 13, Oslo, 4 etg. (besøk). Se kart.

Postboks 9297 Grønland, 0134 Oslo, Norge

Org.nr. 988 681 873

 

Fakturaadresse

Fra og med 1. april 2017 er vår fakturaadresse:

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Vi oppfordrer våre leverandører til å bruke EHF-faktura. Les mer om EHF-faktura på hjemmesiden til direktoratet for økonomistyring