Mobbing og trakassering på nett

Mange opplever å bli utsatt for mobbing, trakassering, hatefulle ytringer og støtende innhold på internett, i sosiale medier og i nettdebatter. Dersom du blir utsatt for mobbing eller trakassering fordi du for eksempel er homofil eller er religiøs, kan det være diskriminering. 

LDO kan gi deg veiledning om hva du kan gjøre i slike saker, så lenge ytringene er rettet mot en bestemt person. Hvis mobbingen eller trakasseringen retter seg mot en hel gruppe, kan det være straffbart etter straffeloven. Slike saker kan anmeldes til politiet. 

Dersom du blir utsatt for trakassering eller mobbing av andre grunner enn de som står i likestillings- og diskrimineringsloven, kan du kontakte de som er ansvarlige for nettsidene og gjøre dem oppmerksom på at det som har blitt lagt ut er mobbing eller trakassering. Hvis ytringene gjelder trusler om vold eller andre straffbare forhold, skal politiet varsles.

Veien videre

Det er viktig at du sikrer så mye bevis som mulig. Det kan være lurt å ta et bilde av skjermen eller ved å bruke «print screen»-funksjonen for å sikre bevis av det som er blitt lagt ut, spesielt hvis det blir fjernet i ettertid. Skriv ned dato og tidspunkt for når du tok bildet.

Hvis du har fått e-poster, meldinger eller andre elektroniske beskjeder med støtende innhold, er det viktig at du ikke sletter disse. Det kan være mulig for nettleverandører eller politiet å spore opp avsenderen i ettertid dersom du sparer på meldingene.

Dersom du er blitt trakassert i sosiale medier eller nettdebatter, bør du varsle de som har ansvar for sidene. Opplever du at de ansvarlige ikke tar tak i problemet og at trakasseringen for eksempel skjer på grunn av ditt livssyn, kan du ta kontakt med LDO for videre veiledning. 

Hvis du selv ønsker det, kan du skrive et motsvar slik at krenkende påstander ikke blir stående uimotsagt. Det er likevel ikke noe krav eller forventning om at du skal gjøre dette for at de ansvarlige skal ta tak i saken.

Det er ulovlig å legge ut private bilder av deg uten samtykke. Hvis du opplever at noen gjør dette mot deg, må du politianmelde saken. Du kan også få bistand til å slette bildene på www.slettmeg.no 

Hvis noen har logget seg på som deg (såkalt identitetstyveri), skal politiet kontaktes og saken anmeldes.

Vi gir råd og veiledning på telefon, brev og e-post. Dialogen med oss er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Ønsker du personlig veiledning?

Kontakt oss

Klage på diskriminering?

Hvis du tror du er blitt diskriminert, og ønsker juridisk rådgivning kan du kontakte ombudet. Vi gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering.

Hvis du ønsker å få saken din behandlet som klagesak, må du kontakte Diskrimineringsnemnda. Kontakt dem på post@diskrimineringsnemnda.no eller telefon +47 90 93 31 25