-Regjeringen må bevilge tre milliarder kroner for å følge opp løftene om likelønn fra lønnsoppgjøret, sier fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo. –Vi vil se på dette til høsten, sier Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

-Nå bør regjeringen komme med en lønnspott på tre milliarder kroner som likelønnskommisjonen har foreslått for å utjevne lønnsforskjellene. Det sier fungerende Likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo til NRK Dagsnytt.
Da streiken i kommunene ble avblåst onsdag, var en del av avtalen mellom Unio og KS at lønnsutviklingen må bygge på likelønn.
Men for å få utjevnet lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i det norske arbeidslivet, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet at regjeringen må på banen:
-Likelønn er et stort og komplekst spørsmål. Så dette løses ikke av partene i arbeidslivet alene. Det er klart regjeringen må trå til. Ulik lønn er en urettferdighet som man har lovet å rette opp i over 20 år og som den rød-grønne regjeringen nå har en unik sjanse til å gjøre noe med i høstens statsbudsjett, sier Grimsmo.
Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt viser til at forslagene fra Likelønnskommisjonen nå er ute til høring. Hun sier at forslaget om en likelønnspott er et av mange interessante forslag. -Til høsten vil sette oss ned og se på dette og hvordan vi kan samarbeide videre, sier Huitfeldt til Dagsnytt radio.