Bare en av ti sykepleiere vil i framtida være menn. Studiet rekrutterer færre menn enn på flere år.

Mennene svikter de store yrkene som er kvinnedominert fra før. Blant de som velger sykepleierstudiet i år er det bare 11,7 prosent menn. Førskolelærerstudiet opplever det samme, bare 12,6 prosent menn har dette studiet som førstevalg.
– På tide med en innsats for å få menn inn i de tradisjonelle kvinneyrkene, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Fra 2006 til 2008 har antall mannlige søkere som har sykepleie som førstevalg gått ned med 3,4 prosent. Førskolelærerstudiet har fått 2,6 prosent færre mannlige søkere de siste to årene. Den samme tendensen vises også blant allmennlærere, hvor antall menn som ønsker seg dette studiet har sunket fra 32,2 prosent til 28,4 prosent siden 2006. I alt er det om lag 15 000 kvinner og menn som danner grunnlaget for disse tallene (8062 førstevalg til sykepleierstudiet, 3836 til førskolelærerstudiet og 3055 til allmennlærerstudiet).

Dette kommer fram av tall fra samordna opptak.

- Nå trenger vi effektive tiltak for å få gutter til å velge disse fagene. Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, og attpå til beveger vi oss i feil retning, sier fungerende ombud Bjørg Unstad

Hun beklager sterkt at menn ser ut til å velge bort omsorg for barn og syke.
- Vi snakker om store utdanningsgrupper. Det er liten tvil om at lønn er en årsak til at menn velger vekk disse yrkene, sier Unstad.

Betydningen av disse yrkene må ifølge ombudet løftes fram på en mer positiv måte og forholdene må legges til rette for at menn kan trives i omsorgsyrker.
Ombudet har tidligere støttet forslaget fra Likelønnskommisjonen om at regjeringen bevilger tre milliarder til utvalgte yrker i offentlig sektor for å utjevne lønnsforskjeller.
- Tallene bekrefter behovet for et lønnsløft for disse gruppene, sier ombudet.

Søkere som har sykepleierstudiet som førstevalg

                        Kvinner         Menn

2006              84,9 %            15,1 %

2007              87,1 %            12,9 %

2008              88,3 %            11,7 %

 

Søkere som har førskolelærerstudiet som førstevalg

                        Kvinner         Menn

2006              85,8 %            14,2 %

2007              85,1 %            14,9 %

2008              87,4 %            12,6 %

 

 

Søkere som har allmennlærerstudiet som førstevalg

                        Kvinner         Menn

2006              67,8 %            32,2 %

2007              70,2 %            29,8 %

2008              71,6 %            28,4 %