Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er friskmeldt fra 1. august 2008. Hun har vært sykemeldt siden november 2007 på grunn av kreft.

- Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet er veldig glade for at Beate Gangås er blitt frisk igjen. Vi gleder oss til å få henne tilbake på jobben fra august av, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.