Norgesbuss bryter diskrimineringsloven når de nekter en mannlig bussjåfør å bruke turban på jobb. Det slår Likestillings- og diskrimineringsombudet fast i en ny uttalelse.

Dette er første gang ombudet kommer fram til at en mann er blitt diskriminert på grunn av sitt religiøse hodeplagg.

- Vi har fått mange henvendelser fra kvinner som bruker hijab, men vi har aldri før behandlet en klagesak fra en mann som nektes å benytte religiøst hodeplagg, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Sikhismen har som ytre kjennetegn at fromme menn bærer turban og ikke klipper håret. Bussjåføren som henvendte seg til ombudet ønsket å følge de krav til livsførsel som følger av sikhismens lære. Da måtte han bruke turban på jobb. Det fikk han ikke lov til.

Norgesbuss har i dag et uniformsreglement som fører til at sikher ikke kan benytte den tradisjonelle turbanen. I følge busselskapet er bruken av uniform nødvendig for å vinne frem i anbudskonkurranser. Uniformen er nødvendig for at passasjerer og redningspersonell skal kjenne igjen sjåføren ved en eventuell ulykke, hevder selskapet.

LDO har forståelse for Norgesbuss sine argumenter, men undertreker at det svært sjelden gis unntak fra diskrimineringsforbudet.

- Busselskapets uniformreglement fører til at mannen blir indirekte forskjellsbehandlet på grunn av sin religion. Selskapet bryter diskrimineringsloven, sier Gangås.
Hun oppfordrer Norgesbuss til å finne en løsning på problemet slik at sjåførene deres kan kombinere uniformen med religiøse hodeplagg, og viser til at andre arbeidsgivere har funnet gode løsninger på dette tidligere.

- For eksempel har Forsvaret tilpasset sine uniformer, slik at militærpersonell som tilhører den religiøse trosretningen sikhisme kan benytte turbanen i forbindelse med tjenestegjøringen, sier Gangås.