97 kommuner har i dag kvinnelig ordfører. Men fremdeles er tre av fire ordførere menn.

Siden kommunevalget i 2003 har Norge fått 24 nye ordførere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen er gledelig, men langt fra stor nok, mener fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.
- Vi har fremdeles en lang vei å gå. Kommunestyrene skal speile befolkningen. Det gjelder også ordførervervet. Vi trenger flere kvinnelige ordførere, sier Grimsmo.

I føle SSB har 97 kommuner nå kvinnelig ordfører. Nesten 6 av 10 kommunestyrerepresentanter er mellom 40 og 59 år. Nær halvparten av kommunestyrerepresentantene er gjenvalgte, og blant dem er det flest menn.

Les mer på SSBs hjemmesider

Andre relevante linker:

Selvsagt - kvinner i politiske maktposisjoner