Siden oppstarten i 2006 har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mottatt flere tusen henvendelser om diskriminering. Altfor mange føler seg usakelig forskjellsbehandlet pga av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, alder eller religion. Nesten 500 av dem har blitt til klagesaker . Fjorårets viktigste klagesaker er nå samlet i rapporten PRAKSIS 2007, diskrimineringsjuss i praksis.

PRAKSIS 2007 inneholder en spennende blanding av konkrete enkeltsaker og interessant statistikk med fokus på det større diskrimineringsbildet.

Klagesaker etter grunnlag og område (kun juridisk avd.)

Klagesaker etter grunnlag og område (kun juridisk avd.)