Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en klage fra en mann som føler seg diskriminert på arbeidsplassen Se og Hør. Ombudet har ikke startet behandlingen og kan dermed ikke kommentere denne konkrete saken. Ombudet ønsker likevel å informere om at diskriminering av lesbiske og homofile på arbeidsplassen er forbudt etter Arbeidsmiljøloven § 13-1.

Undersøkelser viser at fire av ti homofile arbeidstakere skjuler legningen sin på jobben og hver femte homofile arbeidstaker har opplevd å bli trakassert. Mange risikerer å bli syke av mobbingen. Dette kommer fram i undersøkelsen Lesbiske og homofile arbeidstakere, utført av Nova på oppdrag fra LO i 2005.

Ombudet får få slike klagesaker, men de siste to årene har 32 personer henvendt seg til ombudet for å få veiledning i saker som gjelder diskriminering av lesbiske og homofile.

- Vi antar at omfanget av slik diskriminering på jobben er mer omfattende, og om noen kjenner til slik diskriminering vil vi oppfordre dem til å ta kontakt med oss. Det skal mot til å ta opp slike saker, men konkrete saker kan samtidig bidra til å gjøre lovverket bedre kjent, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.