Jo mer likestilt mor og far er, jo større er livskvaliteten, viser en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet. De som opplever høy grad av likestilling, vurderer sjelden skilsmisse. – Dette bekrefter at arbeidet for likestilling kommer både menn og kvinner til gode, sier kommunikasjonssjef hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Ingeborg Grimsmo.

Bare 16 prosent av de som mener de praktiske oppgavene i hjemmet er likt delt har vurdert skilsmisse.

61 prosent av dem som mener at de lever i et dårlig eller ganske dårlig likestilt samliv har vurdert å skille seg.

Om lag 80 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene mener at likestillingen i hjemmet er «svært bra» eller «ganske bra».

-Funnene understreker behovet for å få til en likere deling av foreldrepermisjonen, slik at flere kan dra positiv nytte av disse erfaringene, sier Grimsmo.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge jobbet for en tredeling av foreldrepermisjonen, slik at mor og far får lovfestet en tredel hver og kan dele den siste tredelen etter ønske. En slik deling vil gjøre det lettere for menn å ta ut sin del av permisjonen og bidra til mer likestilling både på jobb og hjemme. For kvinnene vil det bety en styrket posisjon i arbeidslivet og bedre lønnsutjevning. I tillegg vil det altså, som dokumentert i AFI-rapporten føre til færre samlivsbrudd..

Forskningen som er presentert i rapporten «Likestilling og livskvalitet 2007» er utført av Øystein Gullvåg Holter, Helge Svare og Cathrine Egeland.

Les hele rapporten her.