Fire millioner er avsatt i statsbudsjettet til ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
- Dette er langt fra nok for å få til en målrettet innsats i forhold til statlig sektor, og en satsing på arbeid, utdanning, boligmarked offentlig tjenesteyting og utestedsdiskriminering. Det sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Myndighetene har skapt store forventninger til handlingsplanen. Likestillingsminister Anniken Huitfeldt har uttalt at den skal inneholde tøffe mål for antidiskriminering. – Fire millioner kroner viser ikke en prioritering og en innsats mot rasisme og diskriminering, sier Grimsmo.

Riktignok har likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fått en økning i budsjettet, men det betyr først og fremst en styrking av lovhåndheving, veiledning og pådriverarbeid mot diskriminering og for likeverdighet. - Dette er ikke en styrking av offentlige virksomheters og andre samfunnsaktørers arbeid mot diskriminering, sier fungerende ombud.

Tilskuddet til landsdekkende organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering står dessverre på stedet hvil. 14 millioner blir fordelt på ti organisasjoner, mens tallet i fjor var 13,9 millioner. Samtidig økes støtten til frivillige organisasjoner på andre samfunnsområder med en milliard på budsjettet.

LDO har anbefalt at tilskuddet til organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering økes slik at organisasjonene kan bedre og utvide veiledning og rettshjelpstilbud til personer som opplever rasisme og diskriminering. Disse organisasjonene er dessuten viktige talerør for store deler av innvandrerbefolkningen. Deres innsats er viktig, men krever ressurser.

- Hvis regjeringen mener alvor med å styrke arbeidet mot rasisme og diskriminering må dette vises i statsbudsjettet, slik regjeringen viste i arbeidet mot tvangsekteskap ved å øke bevilgningen med 70 millioner kroner i fjorårets budsjett, sier Grimsmo.