Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fikk økt sitt budsjett i forbindelse med at ombudet får ansvar for forvaltning av en ny lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven skal sikre personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering.

På årets statsbudsjett foreslår Barne- og likestillingsdepartementet at LDO får 48,5 millioner kroner. Fjorårets budsjett var på 30,3 millioner. I tillegg hadde Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, som fra nyttår slås sammen med LDO, et budsjett på 7,5 millioner kroner i fjor.

9 millioner av budsjettkronene skal gå til å kjempe mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og styrke eksisterende diskrimineringsvern.

Se budsjettet, klikk her