- Fortsatt mange uløste oppgaver

- Mange prater om likestilling, men det holder ikke. Prioriteringer og konkrete tiltak må til, sa Beate Gangås da hun tirsdag overrakte likestillingsregnskapet Saldo 2009 til barne-, likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken.

Funksjonsevne i arbeidslivet

Saldo i år retter oppmerksomhet mot blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

- Til tross for at vi har et lovverk på plass har vi ennå langt igjen. Å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i jobb er viktig, ikke minst i krevende økonomiske tider, sa statsråd Lysbakken.

Saldo viser at over 90 000 personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å jobbe, men står uten arbeid.

- At 55 prosent av alle funksjonshemmede stenges ute fra arbeidsmarkedet, viser at myndighetene må iverksette tiltak for å fjerne hindringer, sa Gangås.

- Saldo gir regjeringen er nyttig pekepinn på hvilke områder som bør prioriteres. Jeg er veldig glad for at vi har et ombud som utfordrer oss, og på den måten hjelper oss å sette dagsorden og prioriteringer, sa Lysbakken. 

Likelønn viktig

Da Gangås begynte som likestillings- og diskrimineringsombud for fire år siden ble det utarbeidet ti prioriterte oppgaver. Halvparten er på god vei til å bli innfridd, men Saldo viser at det fortsatt er mange uløste og krevende oppgaver som venter.

- Likelønn, skjev fordeling av arbeid og omsorg, frafall i videregående skole og boligdiskriminering er blant de viktige utfordringene statsråden bør ta tak i framover, sa Gangås.

For mer informasjon:

www.ldo.no/saldo2009