Nyheitsliste 2009

 • 18.12.09
  Støtter felles diskrimineringslov

  Ombudet støtter i all hovedsak Graverutvalgets forslag til ny diskrimineringslov.

 • 18.12.09
  - Strengere retningslinjer må til

  Norske hoteller har for dårlige retningslinjer for adgangen til å avvise gjester.

 • 18.12.09
  - Skremmande diskrimineringstal for innvandrarar

  Over halvparten av innvandrarane i Norge har opplevd diskriminering på eit eller fleire område.

 • 18.12.09
  FNs kvinnekonvensjon 30 år

  - Fortsatt svært viktig, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 18.12.09
  Kritisk til Graver-forslag

  Selv etter 30 år med en egen kvinnekonvensjon er det fortsatt et behov for en egen formålsparagraf for å fremme kvinners stilling.

 • 17.12.09
  Flest likestilte kommuner på Østlandet

  De største byene har også høy grad av likestilling, viser SSB-tall.

 • 15.12.09
  Flere seniorkvinner i utdanning

  Dobbelt så mange kvinner som menn over 50 år tar videreutdanning.

 • 08.12.09
  Fire restaurantar braut lova

  Fire Trondheimsrestaurantar har fått pålegg om å utbetre tilgjengelegheita etter at Norges Handikapforbund (NHF) klaga dei inn for ombodet.

 • 02.12.09
  Eit ekskluderande arbeidsliv

  Torsdag 3. desember er internasjonal dag for personar med nedsett funksjonsevne.

 • 27.11.09
  Støtter like rettigheter til arbeid

  89 prosent av befolkningen mener alle innvandrere i Norge bør ha samme muligheter til arbeid som nordmenn.

 • 27.11.09
  Temamøte onsdag 9. desember

  Likestillings- og diskrimineringsombodet inviterer til temamøte om Graverutvalets innstilling og aktivitets-  og utgreiingsplikta 9. desember kl. 13.30 – 15.30.

 • 25.11.09
  Vold mot kvinner - et samfunnsproblem

  25. november er FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner.

 • 20.11.09
  Flere arbeidsulykker blant innvandrere

  Det er nesten tre ganger så vanlig å bli utsatt for en ulykke på jobben hvis du er innvandrer.

 • 20.11.09
  Språkros til LDO

  Språkrådet gir Likestillings- og diskrimineringsombudet ros for godt språk i klagesaksbehandlingen.

 • 17.11.09
  - Fortsatt mange uløste oppgaver

  - Mange prater om likestilling, men det holder ikke. Prioriteringer og konkrete tiltak må til, sa Beate Gangås da hun tirsdag overrakte likestillingsregnskapet Saldo 2009 til barne-, likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken.

 • 13.11.09
  Gratulerer Ørstavik

  Sunniva Ørstavik besøkte Likestillings- og diskrimineringsombudet fredag.

 • 13.11.09
  Lansering av årets likestillingsregnskap

  Tirsdag 17. november kl. 10 mottar statsråd Audun Lysbakken likestillingsregnskapet SaLDO og fem utfordringer fra ombud Beate Gangås.

 • 03.11.09
  Hardt for homofile i samemiljøet

  Det er vanskelig å stå frem som homofil same, viser fersk undersøkelse.

 • 27.10.09
  LDO inviterer til foredrag med voldsforskeren Jackson Katz

  I boken ”The Macho Paradox” diskuterer den anerkjente forfatteren og foredragsholderen Jackson Katz hvorfor menn skader kvinner. Et av hans hovedpoeng er hvor viktig det er å ikke bare ser mannen som overgriper, men også som betydningsfull for å gripe inn overfor dem som bruker vold.

 • 20.10.09
  LDO gratulerer Jens Stoltenberg med den nye regjeringen

  Ombudet er svært fornøyd med at det er en 50/50 fordeling mellom menn og kvinner i regjeringen og at alderspredningen blant regjeringsmedlemmene er god.

 • 19.10.09
  Seksuell trakassering ved UiO

  LDO har i 2009 mottatt flere henvendelser om arbeidsmiljøet ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (Uio). Henvendelsene gjelder ikke bare uønsket seksuell oppmerksomhet, men også etnisk diskriminering og generelt dårlig psykososialt arbeidsmiljø.

 • 18.10.09
  215 eksperter vil lære mer

  Diskrimineringslovverket er i endring, og LDO holder deg oppdatert. Det er ledige plasser på ekspertkonferansen mandag 26. oktober.

 • 15.10.09
  Diskriminerer studenter med nedsatt funksjonsevne

  - Utdanningsstøtteordningen vil fortsatt diskriminere studenter med nedsatt funksjonsevne, mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 13.10.09
  - Regjeringen svikter i likelønnsaken

  - Gode intensjoner i Soria Moria II følges ikke opp med midler i statsbudsjettet, konstaterer likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. 

 • 09.10.09
  Ambisiøs plan mot frafall

  Regjeringserklæringen inneholder viktige virkemidler mot frafall i videregående, sier Beate Gangås.

 • 08.10.09
  Likelønnspotten må inn der gapet er størst

  -Likelønnskommisjonen har vist at lønnsgapet er størst hos dem med inntil 4 års utdanning. Det er der likelønnspotten må settes inn for å minske gapet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 07.10.09
  Store lønnsforskjeller blant nyutdannede

  Etter to år i arbeidslivet tjener menn nær 50.000 kroner mer enn kvinner.

 • 06.10.09
  LDO støtter årets TV-aksjon

  Årets TV-aksjon er tildelt hjelpeorganisasjonen Care. De innsamlede midlene skal gå til verdens fattigste kvinner og jenter fordi de rammes hardest av fattigdom, nød og urettferdighet.

 • 02.10.09
  Nær 1000 vil lære om mangfold

  Det er fortsatt ledige plasser på LDOs mangfoldskurs.

 • 01.10.09
  Uenighet om Graverutvalgets aldersforslag

  Alder sto i fokus da likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås inviterte til et åpent møte om forslaget til ny helhetlig diskrimineringslov.

 • 01.10.09
  LDOs råd til regjeringspartiene

  Les Likestillings- og diskrimineringsombudets forslag til regjeringserklæringen.

 • 28.09.09
  Helhetlig diskrimineringsvern - men ikke for alder

  Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer førstkommende onsdag 30. september, alle interesserte til åpent lunsjmøte om Graverutvalgets forslag til et helhetlig diskrimineringsvern  (NOU 2009: 14).

 • 18.09.09
  350 på mangfoldskurs i Oslo

  - Det er stor interesse for kursene om nye krav til likestilling og mangfold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 17.09.09
  The Equality and Anti-discrimination Ombud

  The Equality and Anti-discrimination Ombud was established 1 January 2006. The Ombud contributes to the promotion of equal opportunity and fights discrimination. The Ombud combats discrimination based on gender, ethnic origin, sexual orientation, religion, disability and age. The Ombud upholds the law and acts as a proactive agent for equal opportunity throughout society. 

 • 17.09.09
  What does the Ombud do?

  The Ombud is a spokesperson for equality and non-discrimination and protects the rights of individuals. Anyone can turn to us for help instead of filing a lawsuit.

 • 17.09.09
  What is discrimination?

  Discrimination is treating someone unfairly on the basis of gender, ethnicity, disability, sexual orientation or age. Discrimination may be illegal. You can complain about discrimination to the Equality and Anti-Discrimination Ombud.

 • 17.09.09
  Compensation and damages

  People who have been subjected to discrimination may demand compensation and/or damages for the offence.

 • 17.09.09
  Vant frem i likelønnsak

  Annonsekonsulent Berit Bjerg har inngått forlik med arbeidsgiver Aftenposten.

 • 16.09.09
  Lite mangfold på Stortinget

  Kun to av Stortingets 169 medlemmer har en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

 • 11.09.09
  Engasjert skoledebatt om stort frafall i skolen

  - Frafall er en av de viktigste sakene i denne valgkampen. Det slo ombud Beate Gangås fast da ungdomspolitikerne og ungdommer møttes til skoledebatt.

 • 09.09.09
  Folkemøte av ungdom for ungdom om frafallet i skolen

  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås inviterer alle de politiske ungdomspartiene til debatt MED ungdommene om hvordan denne dystre utviklingen kan stoppes – Hvorfor slutter dere?  Debatten skjer fire dager før stortingsvalget 2009

 • 07.09.09
  Gratis kurs om nye krav til likestilling og mangfold

  Vi har registrert 500 deltakere og fortsatt strømmer det inn påmeldinger. Få plasser igjen i Oslo, men ledige plasser i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

 • 04.09.09
  Frafall – hva vil partiene gjøre?

  En tredel av alle skoleelever dropper ut av videregående skole før de har fått vitnemål eller fagbrev. Gutter og minoritetsungdom er overrepresentert blant dem som slutter. Hva kan gjøres for å sikre alle like muligheter til utdanning?

 • 21.08.09
  Saknar klar tale om likelønn

  Likelønskommisjonen fremja i fjor forslag om ein likelønspott på tre milliardar for å minska lønsforskjellane i offentleg sektor. - Det er synd at regjeringa ikkje har følgt opp forslaga, seier Mona Larsen-Asp i LDO.

 • 20.08.09
  Fortsatt økning i innvandrerledigheten

  Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 4,0 prosent i mai 2008 til 6,8 prosent i mai 2009.

 • 20.08.09
  Skjebnetid for integreringen i Norge, mener OECD

  Norge må trappe opp anti-diskrimineringearbeidet i det norske arbeidsmarkedet, skriver OECD i en ny rapport. –Ldo er enig i at innsatsen må styrkes, sier avdelingsleder i LDO, Elisabeth Lier Haugseth.

 • 19.08.09
  Skap mangfold - på ordentlig

  For første gang arrangeres landsomdekkende, gratis kurs for næringslivet, som gir innføring i de utvidede kravene til arbeidet for likestilling og mangfold. 50 virksomheter er allerede påmeldt på kurs.

 • 17.08.09
  Flere menn i omsorg

  -Norge må øke anstrengelsen for å rekruttere menn til omsorgsyrkene, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Forsker spår sammenbrudd i eldreomsorgen.

 • 14.08.09
  Ungdomspartiene: Lover fordomsfri valgkamp</br> Nå er det ungdomspartienes tur til å signere en erklæring om en inkluderende og fordomsfri valgkamp.
 • 14.08.09
  Ny veileder for arbeidslivet

  Alle arbeidsgivere er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering. Her er veilederen som gir deg oversikten.

 • 07.08.09
  Bank Norwegian diskriminerte ikke Bank Norwegian stiller krav om norsk statsborgerskap for å ta opp forbrukslån. – Ikke diskriminerende, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • 04.08.09
  Politikertopper samlet for ryddig valgkamp Tirsdag forpliktet de største partiene seg til å drive en valgkamp uten diskriminering og fremmedfrykt.
 • 14.07.09
  Åmot kirke brøt diskrimineringsforbud Åmot kirke har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion og språk.
 • 10.07.09
  Tollvesenet diskriminerte Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Tollregionen i Oslo og Akershus handlet i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 da A ikke ble innkalt til intervju i forbindelse med tilsetting av tollaspiranter i 2008.
 • 10.07.09
  Kvinnene i flertall Innvandrerkvinner fra Afghanistan og Russland er i flertall på introduksjonsprogrammet.
 • 10.07.09
  Vil sikre lønnet ammefri

  Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil sikre alle mødre ammefri.

 • 08.07.09
  Innhenter majoritetsungdommen Norskfødte med innvandrerforeldre er nesten like mye i jobb og utdanning som resten av befolkningen.
 • 01.07.09
  Nå øker fedrekvoten Fra 1. juli øker fedrekvoten fra seks til ti uker.
 • 01.07.09
  Flere innvandrere i jobb Innvandrerkvinner hadde den største økning i andel sysselsatte fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008.
 • 26.06.09
  Frykter vold mot romfolket Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret over økt vold mot rom i Europa.
 • 25.06.09
  Redde for å gå ut Hele 16 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne har opplevd ubehagelige situasjoner eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Det viser levekårsundersøkelse fra NTNU.
 • 25.06.09
  Ombudet på Skeive dager Skeive dager går av stabelen i Oslo i disse dager. LDO er på plass med egen stand på festivalområdet. Beate Gangås er til stede på fredag.
 • 25.06.09
  Ombudet på Skeive dager(2)

  Skeive dager er i gang i Oslo. LDO er på plass med egen stand på festivalområdet. Beate Gangås er til stede på fredag.

 • 24.06.09
  Redde for å gå ut(2) Hele 16 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne har opplevd ubehagelige situasjoner eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Det viser levekårsundersøkelse fra NTNU.
 • 22.06.09
  Diskrimineringslovutvalget: Foreslår bedre vern mot diskriminering Alle vesentlige forhold ved en person bør vernes mot diskriminering, foreslår Diskrimineringslovutvalget. –På høy tid at diskrimineringsvernet blir helhetlig, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo hos  Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • 19.06.09
  Forrang for likestillingen Fra i dag er FNs kvinnediskrimineringskonvensjon innlemmet i menneskerettsloven. Med dette styrker og sikrer regjeringen kvinners rettigheter også for fremtiden.
 • 18.06.09
  Krisesentertilbud lovfestes

  Odelstinget har vedtatt en ny lov som gir kommunene plikt til å sørge for et krisesentertilbud til alle innbyggere i Norge.

 • 17.06.09
  Mangfold og likestilling i arbeidslivet Alle virksomheter er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering.  Fra i år er det nye regler som gjelder aktivitet og rapportering på likestillingsarbeidet.
 • 17.06.09
  Ny OECD rapport: Utdanning og innvandrere

  En ny OECD rapport viser at utdanningssystemet i Norge blir utfordret av det stadig voksende antallet innvandrere i skolen.

 • 12.06.09
  Omgjør diskriminerende avslag

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet har etter tre år snudd i diskrimineringssak.

 • 12.06.09
  Kommuner bryter loven

  Tre kommuner risikerer tvangsmulkt dersom de ikke innen kort tid rapporterer på sitt likestillingsarbeid.

 • 12.06.09
  Helsesektoren er diskrimineringsversting

  - Diskriminering av gravide i helsesektoren er et stort problem, sier Beate Gangås

 • 11.06.09
  Lansering av Praksis

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lanserte 11.06 en rapport om diskrimineringsjuss i praksis for 2008.

 • 05.06.09
  Vant endelig sin rett som far

  ”Hurra, jeg får være pappa!”, skriver funksjonshemmede Inge Husmo på sin hjemmeside, etter at myndighetene 3. juni bestemte at han har rett til å motta assistanse for å være sammen med barn og familie.

 • 03.06.09
  75 år til likelønn

  Det vil ta omtrent 75 år før vi oppnår lik lønn mellom kvinner og menn dersom den samme lønnsutviklingen fortsetter i årene fremover. Ombudet krever handling fra regjeringen.  

 • 02.06.09
  Hver tredje muslim opplever diskriminering i EU

  En ny EU-undersøkelse viser at en av tre muslimer har opplevd diskriminering i løpet av det siste året, mens 11 prosent opplevde rasistisk kriminalitet.

 • 29.05.09
  Ombudet krever handling Ny lønnstatistikk som ble lagt fram i dag viser en minimal endring. -Nå må regjeringen handle, og iverksette de forslagene som likelønnskommisjonen har foreslått, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
 • 27.05.09
  Konferanse: Voldtekt i likestillingslandet

  Hvorfor har Norge, trass i fremgang for likestilling på mange områder, fortsatt høye voldtektstall?

 • 27.05.09
  Fransk-norsk samarbeid

  19. mai deltok LDO på en konferanse i regi av det franske likestillings- og diskrimineringsombudet HALDE.

 • 26.05.09
  FrP vil tømme verktøykassa

  På FrPs landsmøte ble det klart at partiet vil fjerne mange viktige virkemidler i norsk likestillingspolitikk.

 • 22.05.09
  Trenger tidsfrister

  - Vi må ha tidsfrister for når bygninger skal være tilgjengelige for alle, sier Beate Gangås.

 • 22.05.09
  Krisesentrene lovfestes

  Med lovfestingen av et kommunalt krisesentertilbud følger en plikt til å holde botilbudet for kvinner og menn adskilt.

 • 19.05.09
  Uklart regelverk for fedre

  1500 nye fedre får muligheten til å være hjemme med barna i foreldrepermisjon etter at regjeringen utvidet fars rettigheter gjennom revidert statsbudsjett. -Et skritt i riktig retning, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, men påpeker at regelverket er uklart og ikke et tydelig signal til fedre som omsorgspersoner.

 • 12.05.09
  Seks gravide fikk medhold.

  I løpet av årets fire første måneder kom LDO med uttalelser i seks saker som omhandler diskriminering av gravide.

 • 12.05.09
  Sorenskriver fikk ikke medhold

  Tingrettsdommer Per Annstein Aarvik fikk ikke medhold i sin klage til Likestillingsombudet.

 • 11.05.09
  Tusenvis av elever dropper ut av skolen

  - Altfor mange unge slutter på videregående skole uten fagbrev eller vitnemål. Dette gjelder særlig gutter og elever med minoritetsbakgrunn. Politikerne må vise større handlekraft, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 07.05.09
  Trenger klager på DTL

  - Klager må til for å få endring, sa likestillingsminister Anniken Huitfeldt på dagens konferanse om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 • 06.05.09
  Konferanse om DTL 7. mai

  Likestillings- og diskrimineringsombodet held torsdag 7. mai konferanse om den nye Diskriminerings – og tilgjengelegheitslova DTL på Hotel Bristol i Oslo. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt er ein av foredragshaldarane og vil snakke om lova si politiske og praktiske tyding.

 • 05.05.09
  Nye vedtak og uttalelser fra Likestilings- og diskrimineringsnemnda

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda hadde møte 20. april 2009. I møtet behandlet Nemnda to saker om mulig forskjellsbehandling på grunn av manglende fagforeningstilhørighet i forbindelse med lønnsfastsettelse, en sak om mulig forskjellsbehandling på grunn av alder i forbindelse med avlønning og arbeidsoppgaver og en sak om påstått forbigåelse på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse i forbindelse med ansettelse, og en sak om forbigåelse på grunn av graviditet ved ansettelse.

 • 05.05.09
  Plan mot etnisk diskriminering manglar overordna strategi

  Eit av regjeringa sine strategiske mål med den nyleg lanserte planen mot etnisk diskriminering er at likestilling og anti - diskriminering skal integrerast i det daglige arbeidet i alle verksemder.

 • 04.05.09
  - KrFs kontantstøtte et tilbakeslag for likestillingen - KrFs forslag om utvidet kontantstøtte er et tilbakeslag for likestillingen, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
 • 28.04.09
  Nytt åremål for ombudene

  Regjeringen la fredag frem forslag om å endre ombudslovene slik at de tre ombudene fra nå av kun får en åremålsperiode på 6 år som ikke kan forlenges

 • 27.04.09
  Klarere diskrimineringsvern for kvinner og homofile

  Nå blir det ulovlig å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsessituasjon. - Endelig får kvinner og homofile et klarere diskrimineringsvern, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.  

 • 27.04.09
  Harald, men ikke Hassan får komme på intervju Interessant forslag fra Venstre: Anonyme jobbsøknader

  Personer med minoritetsbakgrunn sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås tror anonyme jobbsøknader kan bidra til at flere får en sjanse.

 • 23.04.09
  Store mørketall for diskriminering

  Mange som opplever rasisme og diskriminering melder ikke fra om det, viser en ny undersøkelse i EU - land.

   

 • 23.04.09
  Ny rapport må følges opp

  Helsingforskomiteen lanserte tirsdag en rapport med vurdering av norsk romani-/taterpolitikk i forhold til menneskerettighetene. – Dette er en viktig rapport som jeg forventer at myndighetene følger opp, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 22.04.09
  Ombud Beate Gangås på Facebook

  Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås har opprettet profil på Facebook.
  - Facebook er blitt en arena som brukes av svært mange. Derfor vil jeg også benytte den til å kommunisere med folk, sier Beate Gangås.

 • 20.04.09
  Gratulerer og takk, Gro!

  Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker Gro Harlem Brundtland hjertelig til lykke med 70 års dagen. -Takk, Gro, for at det ikke lenger er politisk mulig å danne en regjering med bare en eller to kvinner! sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 18.04.09
  Arbeiderpartiet ikke best på ”arbeid til alle”

  ”Arbeid til alle er jobb nummer én”, er Arbeiderpartiets slagord i valgkampen. Men andre partier har mer konkrete tiltak for å få personer med nedsatt funksjonsevne eller etnisk minoritetsbakgrunn ut i jobb. Det viser en gjennomgang Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort.

 • 02.04.09
  Konferanse om ny diskrimineringslov

  Få inngående kunnskap om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL). Kom på Likestillings- og diskrimineringsombudets konferanse 7. mai.

 • 01.04.09
  AID bryter utredningsinstruksen

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gjør ikke rede for likestilling i sitt forslag til lovendringer om kombinering av arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver. Det er et brudd på utredningsplikten og aktivitetsplikten i likestillingsloven.

 • 31.03.09
  Likestillings- og diskrimineringsombodet på Twitter

  Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) ynskjer å vera lett tilgjengeleg og kome i kontakt med fleire folk. LDO har derfor byrja å bruke Twitter - og du kan følgje med på kva som skjer i LDO akkurat no.

 • 30.03.09
  Mangfold i mediene

  Mangfold i mediene er tema for et seminar som Leadership Foundation arrangerer 31. mars sammen med blant andre Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 27.03.09
  Forventer tøff debatt om foreldrepermisjon på Senterpartiets landsmøte

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet vurderer å programfeste tredelt foreldrepermisjon på landsmøtet denne helgen.
  - Et godt og modig forslag, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 24.03.09
  Reisebyrået Ving bryter loven

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at Ving Reisebyrå bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL).  Dette er Ombudets første uttalelse som gjelder den nye DTL- loven.  Norges Handikapforbund klaget til ombudet på at personer i rullestol ikke kunne komme inn hovedinngangen til Ving Reisebyrå på Karl Johans gate i Oslo. 

 • 20.03.09
  Yrkesskaderegelverket – i strid med likestillingsloven

  Forslaget til nytt yrkesskaderegelverk er i strid med likestillingsloven.
  – Dette må ryddes opp i nå, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 20.03.09
  Utfordrer SV på likelønn

  Kan velgerne stole på at SV er en garantist for likelønn? Likestillings- og diskrimineringsombudet har sendt en konkret utfordring til SVs landsmøte.

 • 13.03.09
  Politihijab for likestilling?

  Då Likestillings- og diskrimineringsombodet fredag 06. mars arrangerte temamøte om hijab var målet å setje bruk av hijab i politiet i eit likestillingsperspektiv.

 • 11.03.09
  Pressekonferanse: Lansering av "likestillingsvalgkamp"

  Pressen inviteres til lansering av årets ”likestillingsvalgkamp” hos LDO torsdag 12. mars kl. 10:30 – 11:30. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås vil presentere ombudets kampanje for å ”røyke ut” partienes standpunkter på likestillings- og diskrimineringsområdet. Representanter fra alle ungdomspartiene tjuvstarter valgkampen med å peke ut sin kampsak i likestillings- og mangfoldspolitikken.

 • 11.03.09
  Bruker kreftene på det som er viktig

  I Dagbladet 6.3. tar Anette Trettebergstuen på nytt opp den politiske dragkampen rundt etableringen av ombudet i 2005/2006 og bruker igjen påstand om usynlighet som retorikk for sitt syn - denne gangen sammen med Ingunn Yssen.

 • 09.03.09
  Likelønn med et pennestrøk

  Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter likelønnskampanjen til Norsk sykepleierforbund (NSF). - Det er uakseptabelt at kvinner tjener nesten 5500 kroner mindre enn menn per måned i 2009. Nå må alle likelønnskommisjonens anbefalinger iverksettes snarlig, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 03.03.09
  Justis- og politidepartementet må grunngje hijab- nei

  Likestillings- og diskrimineringsombod Beate Gangås har sendt brev til justis- og politidepartementet med krav om ei utgreiing i saka om forbud mot hijab i politiet. Det kan vera i strid med norsk lov å nekte nokon å bruke hovudplagg på jobb.

 • 02.03.09
  Temamøte: Hijab i eit likestillingsperspektiv

  I anledning den internasjonale kvinnedagen inviterer Likestillings- og diskrimineringsombodet fredag 6. mars kl. 13.00 – 15.30 til temamøte om hijabdebatten, etter fleire veker med sterke kjensler og heftig ordskifte i media.

 • 27.02.09
  Diskriminerte ikke

  Likestillings- og diskrimineringsnemnda mener at ambulansearbeiderne ikke diskriminerte i Sofienbergparken.

 • 27.02.09
  Fullt hus på likestillingslovens 30-års jubileum Nesten 220 gjester deltok i feiringen av 30-årsjubileet for likestillingsloven på Litteraturhuset i Oslo 24. februar. Likestillingsloven trådte i kraft 15. mars 1979. Mange kjente fjes fra likestillingshistorien fra tidlig syttitall og fremover var å se både på talerstolen og blant publikum, og det ble rørende og friskt gjensyn med både pionerene og de som har bemannet likestillingspostene helt opp til våre dager.
 • 24.02.09
  Kommunene må satse på tilgjengelighet

  - Kommunene må snarest mulig sørge for nødvendig oppgradering av bygg og virksomheter som retter seg mot allmennheten, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Alle landets kommuner har mottatt brev med oppfordring fra ombudet om å følge lovens krav om tilgjengelighet.

 • 23.02.09
  Feiring av Likestillingsloven

  Likestillingsloven fyller 30 i år, og i den anledning inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til feiring på Litteraturhuset tirsdag 24. februar kl. 14- 18.00.  

 • 20.02.09
  Usakleg oppseiing på grunn av hijab

  Ei ung jente som mista jobben i ein Meny - butikk fordi ho brukte hijab, har fått tilbod om erstatning for tapt inntekt og jobben tilbake. Det skjedde etter at Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) tok kontakt med butikken og bad om ei utgreiing.

 • 16.02.09
  Profesjonelle med hijab

  Vedtaket om å tillate hijab i politiet som denne meldingen bygger på, er senere blitt trukket tilbake av justisminister Knut Storberget.

  Av: Beate Gangås, Likestillings- og diskrimineringsombud

 • 09.02.09
  Ble gravid, mistet jobben – fikk erstatning

  Kjersti Bang mistet en jobb hun var lovet hos Sande/VIA Travel Alta fordi hun ble gravid. Hun mente dette var diskriminering. Etter at hun fikk medhold hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) tok Bang saken til retten. Nå har Hålogaland lagmannsrett gitt henne medhold på de fleste punkter og arbeidsgiver er dømt til å betale henne erstatning og oppreisning på til sammen 233 000 kroner.

 • 06.02.09
  Gratulerer med samefolkets dag!

  6. februar er samefolkets dag. Dagen har vært markert i Norge, Sverige, Finland og Russland siden 1993. Dagen ble offisielt flaggdag i Norge i 2004. Staten Norge er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, som har den samme rett og det samme krav på å kunne utvikle sitt språk og sin kultur.
  Gratulerer med dagen!

 • 05.02.09
  Hijab i politiet

  Det blir nå tillatt å bruke hijab i politiet. Politidirektoratet mener det vil bidra til å rekruttere bredt og sikre at politiet representerer alle samfunnslag.– Et klokt og riktig standpunkt som vil bidra til mangfold, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 03.02.09
  Sør-Varanger har likelønn

  Likestillings- og diskrimineringsombudet presenterer en rapport om likestilling i kommune-Norge. I Finnmarks-kommunen Sør-Varanger tjener kvinner 1,4 prosent mer enn menn. I Mandal tjener menn 15 prosent mer enn kvinner. Gjennomsnittlig tjener menn 8,6 prosent mer enn kvinner i kommunene.

 • 28.01.09
  Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har Arbeidsforskningsinstituttet i løpet av 2008 gjennomført en evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet. BLD ønsket en evaluering av LDOs funksjon som både lovhåndhever og pådriver.
 • 27.01.09
  Universelt utformet krisepakke

  Regjeringen satser på kommuner, bygg og samferdsel i krisepakken som ble lagt fram i går. I tråd med den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stilles det strenge krav til universell utforming av nye bygg.

 • 23.01.09
  Benjaminprisen 2008 til Sogn videregående skole i Oslo Benjaminprisen 2008 går til Sogn videregående skole i Oslo. Prisen deles ut på skolen av statsråd Bård Vegar Solhjell tirsdag 27. januar kl. 12.00-13.00.
 • 23.01.09
  Hatkriminalitet må registreres og bekjempes

  Hatkriminalitet er kriminalitet som har rasistiske, fremmedfiendtlige, homofobiske eller andre fordomsbaserte motiver. I en rapport fra politiet kommer det fram at om lag hver fjerde gjerningsperson som er anmeldt for hatkriminalitet er under 18 år.  84 prosent av gjerningspersonene har norsk landbakgrunn. I åtte av ti saker var rase eller etnisk opprinnelse motiv for kriminaliteten.

 • 19.01.09
  Krav til regjeringens krisepakke Krav til regjeringens krisepakke Likestillings- og diskrimineringsombudet stiller krav til pengebruken i regjeringens krisepakke. ”Regjeringens krisepakke gir en gyllen anledning til å forsere arbeidet med universell utforming av utdanningsbygg,” skriver ombudet i brev til Finansministeren.
 • 16.01.09
  Stor interesse for ny lov Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft 1. januar 2009, og det er svært stor interesse for den nye loven. Bare i løpet av årets 15 første dager har Likestillings- og diskrimineringsombudet fått over 40 henvendelser, hvorav 13 konkrete klagesaker. Det har også vært stor interesse fra media. Her er et lite utvalg av sakene:
 • 16.01.09
  Advarer mot antisemittisme og islamofobi

  – Jeg vil advare mot rasisme i alle former, både antisemittisme og islamofobi, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. Ombudet opplever at de siste ukenes demonstrasjoner mot krigen i Gaza har virvlet opp mange former for generalisering.

 • 13.01.09
  Pinlig av StatoilHydro

  StatoilHydro har offentliggjort hvem som får de nye sjefsjobbene offshore. Kun 70 av 640 lederjobber er besatt av kvinner, noe som gir en kvinneandel på rundt 11 prosent.

 • 09.01.09
  Tysvær vil dele ut pris for beste tilgjengelegheit

  Tysvær kommune har latt seg inspirera av den nye diskriminerings- og tilgjengelegheitsloven og vil opprette ein pris for beste tilgjengeligheit. Rogalands-kommunen med sine 9600 innbyggarar går dermed foran med eit godt døme.