StatoilHydro har offentliggjort hvem som får de nye sjefsjobbene offshore. Kun 70 av 640 lederjobber er besatt av kvinner, noe som gir en kvinneandel på rundt 11 prosent.

Dette skjedde etter at alle sjefsstillingene ble lyst ut på nytt. Selskapet hadde dermed en sjanse til å forbedre seg og øke antall kvinnelige ledere. Selskapet har også tidligere blitt kritisert for mannsdominans i toppsjiktet.

I mars 2007 presenterte StatoilHydro den nye gruppen mellomledere. Av 70 utpekte mellomledere var kun 16 kvinner. Det ga en kvinneandel på 23 prosent. StatoilHydro hadde som mål minst 20 prosent kvinnelige ledere innen 2005.

Bjørg Unstad, leder i samfunnsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet, er på ingen måte imponert:

– Dersom det er vanskelig å rekruttere kvinner må selskapet ha en strategi. 11 prosent er oppsiktsvekkende lavt, og man burde forvente mer av StatoilHydro. Selskapet har uttalt et mål om 20 prosent kvinnelige ledere, noe som i seg selv er meget lavt og lite ambisiøst mål. Mye kan tyde på at likestilling ikke er en del av rekrutteringsarbeidet i selskapet, sier Unstad.

Staten og Folketrygdfondet eier nesten 70 prosent av aksjene i StatoilHydro. I regjeringens rapport «Likestilling 2009» skriver regjeringen at den har som mål å øke kvinneandelen innen olje- og energisektoren.