Kjersti Bang mistet en jobb hun var lovet hos Sande/VIA Travel Alta fordi hun ble gravid. Hun mente dette var diskriminering. Etter at hun fikk medhold hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) tok Bang saken til retten. Nå har Hålogaland lagmannsrett gitt henne medhold på de fleste punkter og arbeidsgiver er dømt til å betale henne erstatning og oppreisning på til sammen 233 000 kroner.

– Denne dommen er viktig. Diskriminering av gravide kvinner i arbeidslivet er forbudt. Likevel har det vært en kraftig økning i denne typen klagesaker hos oss de siste årene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Kjersti Bang var eneste søker som ble intervjuet av Sande/VIA Travel Alta i forbindelse med utlysning av en stilling som daglig leder ved kontoret. Brevvekslingen mellom de to viser at Bang skulle starte i jobben som daglig leder etter først å ha gjennomført et seks måneders oppdrag utenlands.

Bang ble gravid og sa fra om dette til byrået. Da fikk hun etter hvert beskjed om at det ikke lenger var interesse for at hun begynte i stillingen som daglig leder.
Nå har både LDO, Alta Tingrett og Hålogaland lagmannsrett bekreftet at dette dreier seg om lovbrudd.

Dommen fra lagmannsretten påpeker at Sande/VIA Travel Alta har brutt både arbeidsmiljøloven og likestillingsloven.

I 2007 og 2008 fikk LDO 326 henvendelser fra gravide som følte seg diskriminert i arbeidslivet, totalt 33 prosent av alle klager innen arbeidsliv. 45 av disse sakene endte opp som klagesaker hos ombudet. Siden 2006 har antall henvendelser fra gravide som føler seg diskriminert i arbeidslivet økt fra 136 til 146.