På FrPs landsmøte ble det klart at partiet vil fjerne mange viktige virkemidler i norsk likestillingspolitikk.

LDO har gjennomgått FrPs utkast til partiprogram og er bekymret over en del av tiltakene partiet foreslår.

FrP vil bl.a. fjerne Likestillingsloven og ombudet, fjerne kvotering og fjerne fars øremerkede rett til foreldrepermisjon (fedrekvoten).

Politikk uten virkemidler?

- Jeg er overrasket over at FrP med åpne øyne velger bort nesten alle virkemidlene
 i likestillingspolitikken. Etter å ha lest utkast til handlingsprogram må jeg si at partiet fullstendig mangler en likestillingspolitikk. Du kan ikke gjennomføre en politikk uten virkemidler, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

- Likestillingen i Norge har ikke kommet av seg selv. Den er resultatet av gjennomtenkt lovgivning og flere tiårs kamp mot forskjellsbehandling.

- Å ta bort de viktigste virkemidlene vi har for å gjennomføre likestillingspolitikken, samtidig som man ønsker mer likestilling av innvandrere, er som å si at man er mot kriminalitet, samtidig som man legger ned politiet, sier Gangås.

- Gjør situasjonen vondt verre for minoritetskvinner

Gangås peker også på mulige konsekvenser for integreringspolitikken.

- FrP sier de er for integrering. Likestillingspolitikk er også god integreringspolitikk. I mange minoritetsmiljøer kjempes det fortsatt en hard kamp for kvinners rettigheter.

- FrP gjør situasjonen vondt verre ved å fjerne alle virkemidlene som har ført til mer likestilling for norske kvinner. Både FrP og Ombudet ønsker å styrke innvandrerkvinnenes stilling. Da må man ikke legge ned likestillingsloven.