Gratulerer Ørstavik

Sunniva Ørstavik besøkte Likestillings- og diskrimineringsombudet fredag.

Fredag ble det klart at Sunniva Ørstavik blir nytt Likestillings- og diskrimineringsombud fra 1. januar 2010.

- Det jeg er mest opptatt av er likeverd og mangfold, og jeg gleder meg, sa Ørstavik da hun besøkte LDO fredag.

Ørstavik er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og er i dag generalsekretær for Rådet for psykisk helse, der hun har vært ansatt i over 10 år.

Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) pressemelding.