- Diskriminering av gravide i helsesektoren er et stort problem, sier Beate Gangås


Torsdag presenterte Gangås Praksis 2008, en samling statistikk og diskrimineringssaker fra 2008.


I år tar rapporten for seg spesielle temaer som ombudet ser preger diskrimineringsbildet i Norge, blant annet diskriminering av gravide i helsesektoren, og diskriminering på bakgrunn av språk og religion.


Tre kvinner som på ulik måte har opplevd diskriminering i arbeidshverdagen fortalte sine historier til publikum og media.

Kjersti Bang gikk rettens vei etter at hun ble sagt opp som daglig leder da hun ble gravid. Bang klaget først til Likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold. Senere fikk hun også oppreisning og erstatning fra den tidligere arbeidsgiveren.


Hege Gjessing er leder i Yngre legers forening (Ylf) og kunne fortelle at diskriminering av gravide er en av de viktigste sakene foreningen jobber med.
I 2008 mottok LDO 179 klage- og veiledningssaker som omhandlet graviditet og foreldrepermisjon.


- Tallenes tale er klar. Det forekommer fortsatt mye diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon, sier Beate Gangås.


Også Gangadai Simonsen fikk medhold i sin klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun ble forbigått til en stilling ved en videregående skole på grunn av språk.

Les mer om Praksis 2008.