Hvorfor har Norge, trass i fremgang for likestilling på mange områder, fortsatt høye voldtektstall?

Menn Mot Voldtekt (MMV) er et nettverk som har som mål å få ned voldtektsnivået i Norge ved å bevisstgjøre og ansvarliggjøre menn og gutter.

Onsdag arrangere MMV konferansen ”Voldtekt i likestillingslandet” på Litteraturhuset mellom 19 og 21.30.

 

Menn må ta ansvar

De fleste som utsettes for voldtekt kjenner overgriperen, samtidig blir de færreste voldtekter rapportert.

- MMV tar utgangspunkt i at menn kan og må ta ansvar for sine handlinger og at alle menn kan bidra til positivt å påvirke holdninger. Ved å skape en arena der menn kan utveksle meninger og engasjere seg ønsker MMV å bidra til kulturendring: Menn tilbys mulighet til å ta opp vanskelige spørsmål knyttet til hvordan vi forholder oss til det motsatte kjønn, vold og voldsbruk, og egne og andres grenser, sier Christopher Gambert, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Stor interesse

Konferansen vil belyse voldtekt ut fra forskning, og ulike deler av voldtektsbildet – fra overfallsvoldtekt til skjult voldtekt i privatlivet. Publikum oppfordres til å delta.

- Det opprettes også egne hjemmesider for informasjon og med mulighet til å delta videre i ulike diskusjonsforum, foreslå og melde seg på ulike aktiviteter. Mange av initiativtakerne er Oslo-baserte, men det er allerede flere menn i andre byer og småsteder som har meldt sin interesse, og gode forutsetninger for at nettverket kan utvides til å inkludere menn over hele landet, sier Gambert.

Aktive myndigheter

MMV skal også jobbe for å påvirke myndighetene til en mer aktiv politikk på området.

Initiativtakerne bak nettverket er menn som kommer fra ulike miljøer med fokus på bla mannsspørsmål og kjønnsforskning. Nettverket ønsker å bli så bredt som mulig, og romme personer fra alle samfunnslag.
 
- MMV er organisert som et nettverk som samler seg rundt et felles plattform: Å jobbe for at overgrep mot jenter/kvinner og gutter/menn ikke skjer. Alle som støtter seg til platformen er velkommen inn i nettverket. Vi håper at andre menn ser behovet og nytten av et slik nettverk, og engasjerer seg i den grad og på den måten som passer best for dem.