LDO gratulerer Jens Stoltenberg med den nye regjeringen

Ombudet er svært fornøyd med at det er en 50/50 fordeling mellom menn og kvinner i regjeringen og at alderspredningen blant regjeringsmedlemmene er god.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil imidlertid påpeke at regjeringen burde ha medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn og synlig nedsatt funksjonsevne.