Årets TV-aksjon er tildelt hjelpeorganisasjonen Care. De innsamlede midlene skal gå til verdens fattigste kvinner og jenter fordi de rammes hardest av fattigdom, nød og urettferdighet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er representert i TV-aksjonens bykomité for Oslo.

- Jeg håper årets TV-aksjon gir et rekordstort resultat. Her vil den økonomiske støtten vi gir komme til nytte i gode prosjekter som vil hjelpe veldig mange, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Mål er at kvinnene Care hjelper skal kunne klare seg selv og bli økonomisk uavhengige.  Care har erfart at hvis du hjelper en kvinne, hjelper du også hele familien og menneskene rundt henne.
 
- Støtt opp om årets store løft for å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres nærmeste, oppfordrer Gangås.

Du kan lese mer om aksjonen på www.tvaksjonen.no.

Møte i Kara Bara. Heiko Junge/Scanpix.

Fotos Heiko Junge/Scanpix.

Fakta:

  • Årets TV-aksjon arrangeres søndag 18. oktober.
  • Midlene fra TV-aksjonen skal gå til verdens fattigste kvinner og jenter fordi de rammes hardest av fattigdom, nød og urettferdighet.
  • Care starter opp prosjekter hvor kvinnene lærer å spare og låne penger, lese og skrive, samt hvordan de kan starte opp en inntektsgivende virksomhet.
  • De innsamlede midlene skal gå til prosjekter i Mali, Niger, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Sri Lanka, Burma, Bangladesh og Balkan (Serbia, Montenegro, Kosovo og Bosnia).