Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) lanserte 11.06 en rapport om diskrimineringsjuss i praksis for 2008.

I årets Praksis har vi valgt å presentere noen av personene som føler seg usaklig forskjellsbehandlet og som LDO har hjulpet. Slik håper vi at flere vil se sin mulighet til å få sin sak behandlet hos ombudet.

Her kan du laste ned Praksis 2008:

Praksis 2008 del A

Praksis 2008 del B


Ønsker du å få tilsendt en papirutgave, kan du ringe 24 05 59 50 eller sende en e-post til post@ldo.no