Lansering av årets likestillingsregnskap

Tirsdag 17. november kl. 10 mottar statsråd Audun Lysbakken likestillingsregnskapet SaLDO og fem utfordringer fra ombud Beate Gangås.

For noen år siden etablerte LDO en liste over ti viktige saker vi ønsket løst innen 2010. Halvparten av listen er på god vei til å bli innfridd, men vi står fortsatt overfor store utfordringer.

Avtroppende ombud Beate Gangås utfordrer nyutnevnt barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken på fem områder:

  1. Likelønn: Fortsatt tjener kvinner bare 85 kroner for hver hundrelapp en mann tjener. Slik var også for 25 år siden.
  2. Arbeid og omsorg: Menn jobber fortsatt i gjennomsnitt en dag mer pr uke enn kvinner. Dette har store konsekvenser for den økonomiske likestillingen.
  3. Nedsatt funksjonsevne: Over 90 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å jobbe, men får ikke lov. Her står vi på stedet hvil.
  4. Frafall i videregående skole: Alt for mange gutter med innvandrerbakgrunn velger å slutte i videregående skole.
  5. Boligdiskriminering: Enkelte innvandrergrupper risikerer dårlig behandling og alt for høye priser når de forsøker å leie bolig.

Ombudet og statsråden vil være tilgjengelig for media etter overrekkelsen av SaLDO.

Dato: Tirsdag 17. november.
Tid: 10:00.
Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Marieboes gate 13, 4. etg.

For mer informasjon: Presserådgiver Trine Rom Giving, 915 98 865.