En ny OECD rapport viser at utdanningssystemet i Norge blir utfordret av det stadig voksende antallet innvandrere i skolen.

I dag utgjør antallet barn med innvandrebakgrunn ca 8 prosent av elevene i den norske skolen.

Sammenlignet med norske elever har innvandrebarn og ungdommer dårligere skoleresultat på alle utdanningsnivåer. Det gjelder særlig førstegenerasjonsinnvandrere og de som begynner i norske skoler på grunn- og videregående nivå.

Rapporten fastslår at det trengs gode tiltak som sikrer at innvandrere som kommer til Norge som barn eller tenåringer og begynner på skole, får nødvendig og tilpasset språk- og fagopplæring.

I tillegg er det behov for ekstra støtte til alle barn i skolealder som kommer fra dårlige sosio-økonomiske kår.


Utfordringer og anbefalinger fra OECD

Les hele rapporten her