Regjeringen la fredag frem forslag om å endre ombudslovene slik at de tre ombudene fra nå av kun får en åremålsperiode på 6 år som ikke kan forlenges

Regjeringen begrunner forslaget om endring av diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven med at dette vil bidra til en ytterligere styrking av ombudenes uavhengighet

En endring av lovene vil innebære at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet utnevnes for en åremålsperiode på seks år, uten adgang til gjenoppnevning.

 

Se pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet.