Redde for å gå ut

Hele 16 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne har opplevd ubehagelige situasjoner eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Det viser levekårsundersøkelse fra NTNU.

Det å være redd for å bevege seg utendørs blant folk, fører lett til sosial isolasjon. En ikke ubetydelig andel av de i undersøkelsen velger å ikke gå utendørs fordi de er engstelige for hva som kan skje om de beveger seg utenfor hjemmet. Hele 16 prosent av alle med funksjonsnedsettelser er redde for å gå ut, for 12 prosent gjelder dette ofte eller av og til, skriver forskerne som har foretatt levekårsundersøkelsen.

De har brukt en vid definisjon av begrepet funksjonsnedsettelse, som innebærer at en firedel av befolkningen er omfattet av undersøkelsen. I denne gruppen har én av seks opplevd ubehagelige situasjoner eller trakassering i løpet av det siste året. Levekårsundersøkelsen gikk imidlertid ikke nærmere inn på hva slags ubehageligheter det dreier seg om