LDO ber om nyere studier

LDO har i 2009 mottatt flere henvendelser om arbeidsmiljøet ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (Uio). Henvendelsene gjelder ikke bare uønsket seksuell oppmerksomhet, men også etnisk diskriminering og generelt dårlig psykososialt arbeidsmiljø.

- Om universitetet ikke gjør noe etter at de har fått varsel om at seksuell trakassering skjer, er det brudd på likestillingsloven. Det er alvorlig, sier Likestillings og diskrimineringsombud Beate Gangås. LDO ber ledelsen svare på om det finnes nyere studier om seksuell trakassering ved utdanningsinstitusjonen.

Allerede i 1994 ble det kjent at mange kvinnelige studenter hadde opplevd seksuell trakassering. Dette ble kjent gjennom en undersøkelse gjennomført av likestillingsutvalget ved det historisk-filosofiske fakultetet. Den avslørte at 11 prosent av de kvinnelige hovedfagstudentene og stipendiatene hadde opplevd seksuell trakassering.  Nylig stod tannlege Birgitte Moesgaard Henriksen frem i Dagbladet, og fortalte at hun ble presset seksuelt av sin tidligere veileder ved odontologisk fakultet.

I et brev til universitetet ber LDO om svar på hvorfor undersøkelsen fra 1994 ikke er blitt fulgt opp. Ombudet påpeker videre at ledelsen har en plikt til både å forebygge og forsøke å hindre at seksuell trakassering finner sted, i henhold til likestillingslovens paragraf åtte. Om en får kjennskap til at trakassering er et problem, har den ansvarlige plikt til å utrede hva som har skjedd, og forsøke å hindre videre seksuell trakassering.

Når 11 prosent av studentene oppgir at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, er det nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet. Du kan lese mer på SSB sin Levekårsundersøkelsen i 2006.