Språkrådet gir Likestillings- og diskrimineringsombudet ros for godt språk i klagesaksbehandlingen.

Språkrådet har gjennomgått et utvalg tekster produsert av LDO, og dommen var oppløftende. Alt i alt mente Språkrådet at LDOs språk både i klagesaksbehandlingen og ellers var meget bra, og et godt eksempel på god språkbruk overfor de som har bruk for hjelp og veiledning fra ombudet.

- Denne evalueringen har vært svært nyttig for oss, og vi er glade og stolte over de gode tilbakemeldingene. Ombudets målgruppe er i hovedsak enkeltpersoner som føler seg diskriminert, og vi skal være lett tilgjengelig for hele befolkningen. Da er vi avhengig av et godt språk som et viktig hjelpemiddel, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.