Store lønnsforskjeller blant nyutdannede

Etter to år i arbeidslivet tjener menn nær 50.000 kroner mer enn kvinner.

Kandidatundersøkelsen 2009 er basert på lønnen til studenter som ble uteksaminert fra Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (bildet) i 2007, og ble presentert av Karrieresenteret i Bergen nylig, ifølge studentavisen Studvest.

- Uholdbart

- Det er uholdbart av kvinner tjener såpass mye mindre enn menn, sier Bjørg Unstad, avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Forklaringen er ifølge Karrieresenteret at Høyskolen i Bergens kvinnedominerte sykepleieutdanning og lærerutdanning trekker kvinnenes snittlønn ned, mens mennene fra NHH og de mannlige ingeniørene trekker snittlønnen deres opp.

Men også innen finansnæringen er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn store.

- Her tjener kvinner 68 prosent av menns lønn, sier Unstad.

- Alle i arbeidslivet har en plikt til å jobbe for å sikre likestilling mellom kvinner og menn, og dette arbeidet må inkludere aktive tiltak for å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi, sier hun.