Ombudet støtter i all hovedsak Graverutvalgets forslag til ny diskrimineringslov.

LDO sender mandag sitt høringssvar om NOU 2009:14 ”Et helhetlig diskrimineringsvern” til Barne- og likestillingsdepartementet.

- En ny felles diskrimineringslov vil være mer brukervennlig og i større grad legge til rette for å håndtere saker om diskriminering på flere grunnlag, sier avdelingsleder Bjørg Unstad.

 
Les hele høringssvaret her.