89 prosent av befolkningen mener alle innvandrere i Norge bør ha samme muligheter til arbeid som nordmenn.

Det viser en undersøkelse Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført om nordmenns holdinger til innvandrere.


Syv av ti spurte er også helt eller nokså enige i at ”innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”.


- Denne positive holdningen i befolkningen bør arbeidsgivere legge seg på minnet. Et flertall i befolkningen forventer at innvandrere skal ha samme muligheter til arbeid som nordmenn, sier avdelingsleder Bjørg Unstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).


- Samtidig ser vi at innvandrere er overrepresentert i deler av arbeidslivet som er preget av lavlønn, midlertidige tilsettinger og dårlige arbeidsforhold. I tillegg er arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn i befolkningen ellers, sier Unstad.

 

Svak nedgang


Tallet viser en liten nedgang sammenlignet med i fjor, og kan ha sammenheng med finanskrisen som slo inn i verdensøkonomien i september i fjor og økningen i arbeidsledigheten som fulgte. Endringen i holdningen er likevel relativt beskjeden, skriver SSB.

 
13 prosent er uenige, mens 15 prosent svarer ”både og”.


- At alle skal ha samme muligheter til deltakelse uavhengig av nasjonal bakgrunn, etnisitet eller opprinnelse er slått fast i internasjonale konvensjoner og er også nedfelt i norsk lovgivning, understreker Unstad