- Altfor mange unge slutter på videregående skole uten fagbrev eller vitnemål. Dette gjelder særlig gutter og elever med minoritetsbakgrunn. Politikerne må vise større handlekraft, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

I løpet av høsten vil hver tredje gutt med innvandrerbakgrunn, slutte i videregående skole uten å ha fullført. For mange betyr dette at de senere får problemer med å komme inn i arbeidslivet. De blir rett og slett ekskludert fra mange jobber i det norske samfunnet.

- Dette er bekymringsfullt. Jeg håper politikerne deler min bekymring og kommer med gode og konkrete forslag til løsninger, sier Gangås. Hun mener frafall fra den videregående skolen bør være en av de viktigste sakene for norske politikere akkurat nå.

Likestillings- og diskrimineringsombudet synes det er positivt at Høyre vil arbeide med frafallsproblematikken i videregående skole, men synes godt de kan bli mer konkrete. Gangås ser frem til at Høyres landsmøte skal diskutere dette til helgen.

- Jeg vil særlig oppfordre Høyre til å tenke på ungdom med minoritetsbakgrunn når tiltak skal utformes, sier Beate Gangås.

Om kampanjen Bevisst valg 2009

Likestillings- og diskrimineringsombudet har startet en kampanje for å gi likestillings- og mangoldspolitikk en plass i valgkampen. Ombudet har identifisert seks viktige utfordringer. Ombudet utfordrer partiene og etterlyser konkrete politiske tiltak på følgende områder:

  • Tilgjengelighet
  • Likelønn
  • Likere deling av foreldrepermisjonen
  • Likeverdig rett til offentlige tjenester
  • Et arbeidsliv med plass til alle
  • Tiltak mot vold og tvang

I forbindelse med partienes landsmøter vil LDO legge ut en vurdering av utkast til partiprogrammer på kampanjesiden www.bevisstvalg.no Etter landsmøtene vil alle partiene få anledning til å gi svar på tiltale.