Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter inkluderingsutvalgets forslag om å fjerne kontantstøtten.

- Vi har lenge påpekt at kontantstøtten hindrer likestilling, og at den er til hinder for god integrering. Både for mødrene som ikke kommer ut i arbeid og for barna, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Integreringsutvalget, som kom med sin rapport tirsdag, foreslår å fjerne kontantstøtten, blant annet for å bøte på at en andel elever med innvandrerbakgrunn gjør det dårligere på skolen enn andre elever.

Gratis barnehage

- Kontantstøtten er en ordning der tanken god, men som slår uheldig ut. Den bør erstattes med gratis kjernetid i barnehage og på aktivitetsskolen, sier Ørstavik.

Hun er positiv til at flere kontantstøtte-tilhengere nå ser de store ulempene ved ordningen, og åpner for å fjerne den.

Les mer om integreringsutvalgets rapport.