Nyhetsarkiv 2011

 • 15.02.12
  - Reservasjonsretten er et problem

  - Vi vet at legers rett til å reservere seg mot for eksempel å henvise lesbiske par til assistert befruktning er et reelt problem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 22.12.11
  God jul

  Vi ønsker alle en god jul. Ta vare på hverandre!

 • 19.12.11
  Kvinneandel på stedet hvil

  Noen flere politikere med innvandrerbakgrunn har fått plass i landets kommunestyrer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Kvinneandelen står på stedet hvil.

 • 16.12.11
  Unngå utelivsdiskriminering

  LDO har i samarbeid med NHO Reiseliv utarbeidet en veiledningsbrosjyre som skal hjelpe utestedseiere og dørvakter til å unngå å diskriminere på grunn av for eksempel hudfarge, funksjonsevne eller seksuell orientering.

 • 15.12.11
  Jul i det nye Norge

  Jula er en tid for ritualer, ettertanke og tro. Men hvordan oppleves jula for folk som ikke er kristne? Klarer julehøytida å inkludere det brede mangfoldet av Norges befolking?

 • 15.12.11
  Viktig med CRPD-ratifisering

  - No må regjeringa forplikte seg til å arbeide systematisk mot stereotypiar, stigmatisering og hatkriminalitet gjennom å ratifisere FN-konvensjonen for personar med nedsett funksjonsevne, seier Sunniva Ørstavik.

 • 09.12.11
  Jubel for vinnerane

  Se bilete frå jubelfrukosten LDO arrangerte for å heidre fredsprisvinnerane fredag.

 • 08.12.11
  Hvor lenge skal vi vente? Regjeringens perfeksjonisme forsinker grunnleggende menneskerettigheter for alle med nedsatt funksjonsevne. Begrunnelsen for å vente er ikke god.
 • 05.12.11
  Trussamfunn bryt lova

  Norsk Luthersk Misjonssamband bryt likestillingslova, når kun menn kan vere økonomisjef, meiner LDO.

 • 02.12.11
  Helsekrav til statsråd og kommunene

  LDO har gjennomført en landsdekkende kampanje der brukere av helsetjenester har møtt lokalpolitikere. Møtene har avdekket at mange ikke får de tjenestene de har krav på. Nå ber ombud Sunniva Ørstavik om møte med helseministeren for å presentere funn, råd og krav. Alle kommunene får i dag tilsendt disse gjennom: ”Likeverdige helsetjenester for alle – fra velvilje til handling”.

 • 22.11.11
  - Ansvaret ligger hos arbeidsgiver

  Likestillingsloven er klar: Det er ikke lov å spørre om familieplanlegging på et jobbintervju.

 • 18.11.11
  Brev til Forsvaret

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber om et møte med forsvarssjefen.

 • 18.11.11
  Mot hetero-normen

  - Helsevesenet må kvitte seg med heteronormen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavikk i et intervju med Blikk.

 • 18.11.11
  Flere menn tar kontakt

  Flere menn kontakter ombudet med spørsmål om diskriminering i forbindelse med foreldrepermisjon.

 • 16.11.11
  Samarbeid om likestilling Spania og Norge skal samarbeide om likestilling. Blant annet rettes innsatsen mot å bekjempe vold mot kvinner.
 • 15.11.11
  - Gode og naudsynte likestillingsgrep

  Eit offentleg utval foreslo i dag nye grep i likestillingspolitikken.

 • 14.11.11
  Søkjelys på likestilling

  Tysdag overleverer Likestillingsutvalet ein rapport om organiseringa av likestillingsarbeidet i Noreg til statsråd Audun Lysbakken.

 • 11.11.11
  Feminismekonferanse

  Sunniva Ørstavik holdt appell på Kvinnefrontens feminismekonferansen i Oslo lørdag.

 • 10.11.11
  LDO-kampanjen til Oslo

  Fredag arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet konferanse om likeverdige tjenester. Følg konferansen direkte her.

 • 09.11.11
  Frihet fra vold

  I dag legger regjeringen frem sin handlingsplan for likestilling. Får vi slagkraftige tiltak mot voldtekt?
  Kronikk av Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud.

 • 07.11.11
  - Voldtekt må forebygges allerede i skolen

  Sunniva Ørstavik ønsker kjønn, seksualitet og makt på timeplanen så tidlig som mulig.

 • 25.10.11
  Inspirerende møte

  Denne uka møttes kvinnepolitiske ledere fra alle de store partiene til sitt første dialogmøte hos likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 24.10.11
  Er offentlige tjenester i Bergen likeverdige?

  Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer konferanse om likeverdige offentlige tjenester i Bergen i dag.

 • 20.10.11
  Startskudd for høstens LDO-kampanje

  Hva kjennetegner et likeverdig offentlig tjenestetilbud? 70 deltakere får svar i Trondheim fredag. Og det er fortsatt ledige plasser på LDOs landsdekkende konferanser.

 • 20.10.11
  - Ytringer er ikke ”bare ord”

  Kronikk i Dagsavisen 20. oktober 2011.
  ”Du skal ikke føle deg trygg”

 • 20.10.11
  Vellykket mangfold-samling

  Toppledere i staten utvekslet erfaringer og utfordringer med arbeidet for likestilling og mangfold.

 • 20.10.11
  Posten vurderer signaturstempel

  LDO mente at Posten brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved å kreve skriftlig signatur.

 • 18.10.11
  Likeverdige tjenester i praksis

  Denne uke lanserer LDO en håndbok som skal hjelpe tjenesteytere til å sikre at alle brukere får et likeverdig tilbud.

 • 17.10.11
  LDOs høringssvar til integreringsutvalget

  Les Likestillings- og diskrimineringsombudets svar til NOU 2011:14 ”Bedre integrering”.

 • 13.10.11
  Inviterte på te

  - Mange muslimer åpnet hjemmene sine i kampanjen Tea Time. Nå oppfordrer jeg alle ikke-muslimer til å gjengjelde invitasjonen, sier ombud Sunniva Ørstavik.

 • 12.10.11
  Ombudet besøkte moske

  - Dette skal vi gjøre mer av! Vi har så mye å lære av hverandre, så mange erfaringer å utveksle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik etter besøket i Idara Minhaj ul quran-moskeen. 

 • 10.10.11
  - Bruk dagen til å si ifra

  - Fortsatt fører fordommer og uvitenhet til krenkelser og diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på verdensdagen for psykisk helse mandag.

 • 07.10.11
  På grensen til trenering

  - Nok en gang utsetter Regjeringen ratifiseringen av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er helt på grensen til trenering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 07.10.11
  Gratulerer fredsprisvinnerne

  - Dette er en seier for arbeidet med å styrke kvinners rettigheter, tilgang til makt og innflytelse, og for demokratiet, sier Sunniva Ørstavik om årets fredsprisvinnere.

 • 06.10.11
  Statsbudsjettet 2012

  - Jeg hadde håper at regjeringen ville finne rom til en større satsing på holdnings- og anti-diskrimineringsarbeid etter 22. juli, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 02.10.11
  Historisk avgjørelse om universell utforming

  Hitra camping og Sengemakeriet Gullaksen møbler i Trondheim har brutt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nå må de to virksomhetene få på plass universell utforming i sine lokaler.

 • 01.10.11
  LDO gratulerer med FNs internasjonale eldredag

  Årets tema er "Nye muligheter og utfordringer i forhold til økende levealder i verden".

 • 01.10.11
  Velkommen til seminar om familiepolitikk og likestilling

  Hvem skal bestemme hva som er best for barnet vårt? Det er et av spørsmålene som stilles når LDO inviterer til fagseminar den 13. oktober.

 • 30.09.11
  Velferd og migrasjon – LDOs høringssvar Les Likestillings- og diskrimineringsombudets svar på Brochmann-utvalgets utredning om velferd og migrasjon.
 • 29.09.11
  Gratulerer med Rafto-prisen

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik gratulerer Frank Mugisha med årets Rafto-pris.

 • 28.09.11
  - Lovvernet smuldrer hen

  - Regjeringens somling med å lovfeste universell utforming av IKT-løsninger gjør at diskriminering av synshemmede kan fortsette, mener Magne Bolme i LDOs brukerutvalg.

 • 27.09.11
  Det nytter!

  LDO mente Stavanger kommune brøt loven da de tok fra Dag Olav Stensland selvbyggertomten.

  Nå har kommunen snudd.

 • 22.09.11
  - Husk sexvett-reglene

  ”Ta ansvar”-aksjonen arrangerer fagdag om ungdom og voldtekt torsdag. Sunniva Ørstavik benytter sjansen til å minne om LDOs sexvett-regler.

 • 14.09.11
  Ønsker diskrimineringsvern i Grunnloven

  Sunniva Ørstavik deltar i debatt på Litteraturhuset torsdag. Tema er menneskerettigheter i Grunnloven.

 • 09.09.11
  - BPA handler om likestilling

  Ombud Sunniva Ørstavik holdt appell da filmen ”Brevet til Jens”, om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), ble vist i Spikersuppa i Oslo i dag.

 • 09.09.11
  Nei til kommunelotto

  I dagens utgave av Dagsavisen tar likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til orde for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 • 08.09.11
  Etterlyser flere møteplasser

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik besøkte Bærum mottakssenter tirsdag.

 • 05.09.11
  Mange jobber deltid

  47 prosent av de sysselsatte med nedsatt funksjonsevne var deltidsarbeidende i 2011, sammenlignet med 26 prosent av de sysselsatte i alt.

   

 • 05.09.11
  Ensomt å velge utradisjonelt?

  Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge er som hugget i stein. Hvilke grep kan vi ta for å få gutter og jenter til å velge bredere, spør likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Aftenposten i dag.

 • 03.09.11
  30 år for kvinners rettigheter

  I dag, 3. september 2011, fyller FNs kvinnekonvensjon 30 år. Feiringen bør vi bruke til å minne hverandre om at konvensjonen ikke er et festskrift, men et juridisk bindende dokument, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Klassekampen i dag.

 • 01.09.11
  Ønskereprise: Kvinnekupp

  Bare hver tredje kommunestyrerepresentant er en kvinne. Men hvem har egentlig skylda, spør likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Dagbladet.

 • 31.08.11
  Brukerutvalget møtes onsdag

  Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg har ekstraordinært møte onsdag 31. august. Tema er Norge etter terrorangrepene i juli.

 • 31.08.11
  - Sterke historier

  Mandag avsluttet likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik en serie idédugnader for likeverdige helsetjenester med besøk i Karasjok.

 • 30.08.11
  Krever strakstiltak

  Europarådet er bekymret for hatefulle ytringer mot nasjonale minoriteter i Norge, og ber regjeringen om å iverksette strakstiltak.

 • 26.08.11
  Ørstavik besøker Karasjok

  Mandag 29. august inviteres organisasjoner og enkeltpersoner til å fortelle om sine erfaringer fra møter med helsevesenet. Møtet holdes på Sametinget.

 • 24.08.11
  Sammen mot rasisme i Norden

  I alle nordiske land er rasisme og fremmedfrykt på fremmarsj. Denne uka tok Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i mot nordiske ombudskolleger i Oslo.

 • 22.08.11
  Møtte skoleelever på Holmlia

  I dag tente elever på Holmlia skole i Oslo lys for ofrene for angrepene den 22. juli. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik var til stede.

 • 22.08.11
  Ombudstreff i Oslo

  Sunniva Ørstavik tar i mot de nordiske ombudene tirsdag og onsdag denne uken. Urfolk, den nordiske likestillingsmodellen og felles utfordringer står på dagsorden. 

 • 16.08.11
  - Viktig møtested

  Sunniva Ørstavik besøkte  språkgruppe for innvandrerkvinner.

   

 • 15.08.11
  Krever inkluderende valgkamp

  I dag ber likestillings- og diskrimineringsombudet partilederne signere en erklæring for en inkluderende og fordomsfri valgkamp.