Norges fotballforbunds kampreglement hindrer unge uten lovlig opphold i å spille organisert fotball. - Diskriminering, mener LDO. Nå vil forbundet se på regelen på nytt.

Kirkens Bymisjon henvendte seg til ombudet fordi de mener Norges Fotballforbunds krav om lovlig opphold for barn som spiller fotball er urimelig og uakseptabelt.

Nå har ombudet konkludert med at reglementet er i strid med diskrimineringsloven.

- Barn uten lovlig opphold har rett til skolegang og helsetjenester, og de også bør kunne delta på fritidsaktiviteter, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Onsdag sa fotballforbundet at de vil se på den aktuelle regelen på nytt.

Les saken og se innslaget på NRK.no.