- Språkopplæring må evalueres

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener norsktesting av innvandrere for statsborgerskap må stanses til opplæringstilbudet er styrket.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har nå sendt sine anbefalinger til FNs rasediskrimineringskomité CERD.

Rapporten er en viktig del i arbeidet med å overvåke internasjonale konvensjoner, en lovpålagt oppgave for ombudet.

- Må styrkes og evalueres

I rapporten uttrykker ombudet bekymring for varierende kvalitet på norskopplæringen til innvandrere. 

- Vi er selvsagt positive til tiltak som kan sikre sosial integrering av innvandrere, og språk er en viktig del av dette. Men vi er bekymret for om de tilbudene som finnes i dag faktisk gagner de som trenger det mest, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ombudet ber derfor FN om å bidra til at kravet om norsktest av innvandrere stanses til opplæringstilbudet er evaluert og styrket.

- Språktesting for statsborgerskap vil medføre at mange grupper stilles dårligere fordi de ikke gis et godt nok opplæringstilbud. Vi vet at særlig kvinner fra Asia og Afrika har større sjanse for ikke å nyttiggjøre seg tilbudet. Det er et stort problem, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Les hele rapporten her.  

Les VG Netts sak om CERD-rapporten her.