Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer brukerutvalget til et ekstraordinært brukerutvalgsmøte på grunn av angrepene som rammet Norge den 22. juli.

Tidspunkt: 31. august 2011 kl. 12-15:00
Sted: LDO, Mariboes gate 13, Oslo

Dagsorden

Omtanke, inkludering og respekt for hverandre - slik beskrives Norge etter angrepene den 22. juli. Den 28. juli 2011 var Sunniva Ørstavik i møte med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken for å snakke om hva de sammen kan gjøre for å sikre at det blir den norske virkeligheten også i framtiden.

- Vi kommer ingen vei med å fordele skyld og peke på syndebukker. Dette angår oss alle, og vi har alle et ansvar for å forme det samfunnet vi lever i. Ikke bare på valgdagen, men hver dag, i hvert eneste møte og i hver eneste samtale, sier Ørstavik. For ombudet er det tre grep som er viktige å få på plass nå; flere møteplasser, bedre lovverk og en real opprenskning i samfunnsdebatten.

I tillegg til de tre hovedpunktene i oppsummeringen fra møtet med Lysbakken, fremmet hun også forslag om å se mer på gettofiseringen på nettet, behovet for mer kunnskap om forholdet mellom stereotypier og diskriminering og om medienes rolle som stereotypireprodusenter.
 
Sunniva Ørstavik ønsker så raskt som mulig brukerutvalgets innspill til det krevende arbeidet videre.