- Dette skal vi gjøre mer av! Vi har så mye å lære av hverandre, så mange erfaringer å utveksle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik etter besøket i Idara Minhaj ul quran-moskeen. 

Sunniva Ørstavik møtte moskeens kvinnegruppe tirsdag kveld. 

- Vi har så mye å snakke om, så mye å lære av hverandre, så mange erfaringer å utveksle, så mange tanker og mye fremtidshåp å dele, oppsummerer hun.

Ørstavik møtte også Minhaj konfliktråd.

– Vi har mye felles i hverdagen vår. Samfunnsengasjementet. Ønske om å leve i harmoni, selv om religionen er forskjellig. Om ikke å diskriminere hverandre. Gjennom vennskap og kjennskap skal vi bidra til å fjerne fordommer, sier hun.