Sunniva Ørstavik deltar i debatt på Litteraturhuset torsdag. Tema er menneskerettigheter i Grunnloven.

Seminaret arrangeres i forbindelse med lanseringen av Norsk senter for menneskerettigheters Årbok om menneskerettigheter i Norge 2010.
 
Debatten er basert på grunnlovsutvalgets forslag om nytt grunnlovsvern av menneskerettighetene i Norge.
 
Advokatforeningen har kommet med et innspill som vil innebære at Grunnloven skal gi et samlet vern av alle menneskerettighetene Norge er forpliktet av.

- Dette er en viktig diskusjon. Uavhengig av hvordan dette skjer bør revisjonen av Grunnloven medføre et styrket diskrimineringsvern, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

-  Jeg er opptatt av at grunnlovsvernet utformes slik at det gir beskyttelse mot den diskriminering som vi ser i dag, og nye typer diskriminering, som samfunnsutviklingen aktualiserer.