- Nok en gang utsetter Regjeringen ratifiseringen av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er helt på grensen til trenering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik viser til at Regjeringen i statsbudsjettet varsler at en eventuell ratifisering av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne (CRDP) tidligst vil skje etter 1. juli 2013, etter at vergemålreformen trår i kraft.

– Vi har ventet lenge nok på ratifisering av konvensjonen. Regjeringen har ansvar for å sikre personer med nedsatt funksjonsevne rettighetene som ligger i denne konvensjonen. Nå må Regjeringen vise handling, sier Ørstavik.