Likestillingsåret 2012

2012 har vært preget både av den store likestillingsdebatten, og sakene som angår enkeltmenneskers liv. Her er et tilbakeblikk.

Første halvdel av 2012 var historisk. Blant annet ble det i begynnelsen av mai endelig klart at regjeringen vil ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I sommer tok vi et tilbakeblikk på dette halvåret, det kan du lese mer om her.

Dyster sommer

Det ble en dyster start på høsten 2012. Debatt om romfolket var preget av hatretorikk og utkastelsesiver. Ombudet fryktet at den negative og hatefulle omtalen av romfolk skulle før til mer diskriminering av en allerede sårbar gruppe.

Ombudet adresserte myndighetene, og var tydelig på at nabokjerringer ikke stopper hatkriminalitet alene.

Poltikk for likestilling

25. september var stor dag for alle som er engasjert i likestillingsarbeidet. Da ble Likestillingsutvalgets andre utredning, “Politikk for likestilling”, lagt frem. Utvalgsleder Hege Skjeie presenterte en alvorlig diagnose på likestillingspolitikken i Norge.

Klasseskjev likestillingspolitikk, og Norge som en verdensmester i tilfeldigheter var temaer for den påfølgende debatten.

Utredningen synliggjorde konsekvensene av manglende likestilling, og at vi på ingen måte er i mål.

Turné mot diskriminering

Ombud Sunniva Ørstavik brukte høsten på en turné mot diskriminering. Hun traff enkeltmennesker som opplever diskriminering, og virksomhetsledere og kommunetopper som kan gjøre noe med det.

Her kan du lese mer om turneen.

På et møte i Tromsø var diskriminering samer på dagsorden. Eli Anne Nystad var en positiv og sterk stemme i debatten om hets og trakassering. Dette temaet har vært på ombudets agenda flere ganger denne høsten.

Modige enkeltmennesker

Det krever mot å stå opp mot urett og diskriminering, og det krever mot å gå inn i dialog når en blir anklaget for diskriminering. Gjennom klagesaker og veiledningssamtaler har vi møtt mange modige mennesker. I løpet av 2012 fikk ombudet inn 170 klagesaker og over 1000 veiledningssaker.

Og det nytter å si ifra.

- Oslo politidistrikt handlet i strid med diskrimineringsloven i forbindelse med pågripelsen av en person med rumensk bakgrunn. Politiet har igangsatt et arbeid for å lage bedre rutiner og det er utviklet skriftlig materiale på rumensk.

- En kvinne ble diskriminert i forbindelse med opptjening av pensjonsrettigheter. Hun fikk beskjed fra forsikringsselskapet til arbeidsgiveren sin om at hun ikke lenger ville få oppjustert pensjonstillegget i den halve stillingen hun jobbet fordi hun ble delvis ufør. Forsikringsselskapet snudde og har gått i dialog med klager og arbeidsgiver for å finne en løsning.

- En mann ble forbigått da en kommune skulle tildele fastlegehjemler. To kvinner fikk hjemlene og ombudet kom frem til at kommunen brøt likestillingsloven fordi mannen var mer kvalifisert enn kvinnene.

- En kvinne i rullestol som skulle parkere bilen før en viktig avtale opplevde at eneste parkeringsmulighet var et p-hus hvor hun ikke nådde opp til knappene på p-automaten. Hun fikk veiledning av ombudet og et svarbrev hun kunne bruke i kontakt med firmaet som eier betalingssystemet i det aktuelle p-huset. Parkeringsfirmaet trakk tilbake boten og kvinnen slapp å betale.