Det nytter å spille ball med LDO

Tenk deg at håndballaget ditt drar på turneringer og cuper og du må være hjemme. Det var realiteten for en spiller som tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Nå endrer Norges håndballforbund regelverket sitt.

En håndballspiller med nedsatt funksjonsevne tok kontakt med oss. Spilleren hadde fått en dispensasjon på regionalt nivå på grunn av nedsatt funksjonsevne, men da laget skulle spille i nasjonale mesterskap var ikke dispensasjonen gyldig. Mens resten av laget dro på kamper, måtte spilleren være hjemme. Kunne dette være diskriminering? Saken ble en klage hos oss.

Norges Håndballforbund hadde et reglement om at håndballspillere som hadde fått dispensasjon til å spille på yngre lag som følge av nedsatt funksjonsevne, ikke fikk delta i de nasjonale mesterskap eller cuper. Vi konkluderte med at Håndballforbundet gjennom dette reglementet brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Nå har NHF besluttet at de vil endre reglementet i tråd med det vi oppfordret dem til.

For å være en lagspiller må man være med. Det nytter å si ifra!