Nyheter i 2013

Nyhetsarkiv 2013

 • 18.12.13
  Endrer stillingsannonser

  Oslo bispedømmeråd vil ikke lenger bruke «samlivsform kan bli vektlagt» i utlysningstekster. – Bra og viktig, sier Sunniva Ørstavik.

 • 18.12.13
  Korsforbud til vurdering

  NRKs forbud mot bruk av religiøse symboler for nyhetsprogramledere vil bli behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det vil si at LDO vil vurdere om NRK bryter diskrimineringsloven gjennom sitt forbud mot religiøse symboler.

 • 17.12.13
  Ble diskriminert - fikk oppreisning

  Kvinnen som klaget på aldersdiskriminering fikk 75.000 kroner i oppreisning.

 • 09.12.13
  Vi vil hjelpe enda flere i 2014

  Antallet henvendelser til ombudet holder seg stabilt høyt, viser foreløpige tall for 2013. – Men vi vil gjerne at enda flere som opplever diskriminering og trakassering tar kontakt med oss. Vi ønsker å hjelpe flere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 06.12.13
  Kvinner og asyl

  Vår jurist Amna Veledar forteller nærmere om to av kravene vi har til regjeringen i vår 16 dagers-kampanje mot vold mot kvinner.

 • 03.12.13
  Skolen må bli tilgjengelig for alle

  - Mange elever får ikke gå på nærskolen sin fordi den ikke er tilrettelagt. Det er en skolehverdag som betyr at Norge bryter menneskerettighetene, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. På FN-dagen for funksjonshemmede overrekker Ombudet krav som må innfris for at forpliktelsene til FN-konvensjonen CRDP skal oppfylles.

 • 27.11.13
  Handlingsplanar mot vald

  I går lanserte Justis- og beredskapsdepartementet ein rettleiar for kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar.

 • 26.11.13
  Flere partier burde fulgt Venstre

  - Jeg skulle ønske flere av partiene på Stortinget valgte å følge Venstre når de i dag løfter frem planen om et universelt utformet samfunn innen 2025, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. I dag er det finanskomiteens innstilling til neste års statsbudsjett som behandles i Stortinget.

 • 25.11.13
  Jul betyr juling

  Lukten av klementiner og pepperkaker gjorde henne kvalm. Det var det samme med påskeegg og marsipan. Ferie med lange dager uten jobb, økte alltid faren for juling.

 • 25.11.13
  Stopp vold mot kvinner - 16 krav til regjeringen

  Vold er en likestillingsutfordring og et samfunnsproblem som regjeringen er forpliktet til å løse - nå, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 20.11.13
  Menneskerettigheter for transpersoner

  - Transpersoner baner vei slik at vi alle får et større rom til å utforske og uttrykke oss selv og vår kjønnsidentitet, sier Lene Løvdal som er jurist og nyansatt i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 19.11.13
  Menn og diskriminering

  I dag er det den internasjonale mannsdagen. –Menn blir utsatt for diskriminering på mange områder, og ombudet får hver uke saker som viser at arbeidet for mer likestilling og mindre diskriminering også gjelder menn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 15.11.13
  Likestilling er mer enn familiepolitikk

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik reagerer på at regjeringen trekker Likestillingsmeldingen, og at de kutter i viktige likestillingstiltak i statsbudsjettet. – Vi har store likestillingsutfordringer. Det er det statsråd Solveig Hornes jobb å ta tak i. Mer valgfrihet i familien er ikke svaret på de store utfordringene vi har.

 • 13.11.13
  Humanistskolen skal vurderast på nytt

  Kunnskapsdepartementet endrar sitt opprinnelege vedtak. Etter at Humanistskolen fekk av slag om godkjenning på søknad om privatskole, klaga dei saka inn for Likestillings- og diskrimineringsombodet. No lovar Kunnskapsdepartementet (KD) at søknaden skal vurderast på nytt.

 • 08.11.13
  Et budsjett for mindre likestilling

  - Budsjettet gjør det vanskeligere å kombinere familieliv og jobb, og vi vil få et mindre likestilt arbeidsliv. I tillegg vil de mange som utsettes for seksuell trakassering ikke få den veiledningstjenesten de trenger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon.

 • 08.11.13
  Bussnekt i Årdal

  I går meldte flere medier at asylsøkere i Årdal er blitt nektet å ta bussen etter drapene mandag. Det reagerer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på. - Hvis dette medfører riktighet, er det svært alvorlig. Vi kan ikke straffe og stigmatisere en hel gruppe asylsøkere for den ugjerningen en mann har gjort.

 • 07.11.13
  Du kan vise hele deg

  - Endelig kommer den - den helhetlige loven som gjør det forbudt å behandle noen dårligere på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier Åsulv Solstad, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 04.11.13
  Aldersdiskriminering rammer hardt

  - Aldersdiskriminering i arbeidslivet er mye vanligere enn det vi tror, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. - Konsekvensen av diskrimineringen for den enkelte er ofte svært dramatisk. Det oppleves som krenkende – og dessverre også ofte skamfullt. Ombudet har hatt nærmere 700 saker som handler om aldersdiskriminering.

 • 31.10.13
  Mange blir diskriminert på grunn av alder

  - Aldersdiskriminering i arbeidslivet er mykje vanlegare enn vi trur, seier likestillings- og diskrimineringsombod Sunniva Ørstavik. I dag deltek ombodet på konferansen til Senter for seniorpolitikk (SSP). - To tal, tala som fortel kor gamal du er, avgjer om du blir vurdert god nok for arbeidslivet eller ikkje. Slik kan vi ikkje ha det, fastslår Ørstavik.

 • 29.10.13
  Seksuell trakassering - problemet som (ikke) finnes?

  Kif-komiteen og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer seminar 8. november. Nyere forskning viser at hver sjette arbeidstaker i Norge, av begge kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Hva vet vi om seksuell trakassering i akademia?

 • 29.10.13
  En skole for alle

  Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber om møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å drøfte universell utforming av skole- og undervisningsbygg.

 • 29.10.13
  Innspill til arbeidstidsutvalget Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik kommer i et brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson med innspill til Regjeringens varslede arbeidstidsutvalget.
 • 24.10.13
  Ikke utvid reservasjonsretten!

  - Utvidelse av fastlegers reservasjonsrett vil ramme jenter og kvinner i en sårbar situasjon. Derfor mener jeg at det er viktig at reservasjonsretten ikke utvides, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

 • 24.10.13
  Skaff oss A-status, Brende

  Likestillings- og diskrimineringsombudet benytter FN-dagen til å utfordre utenriksminister Børge Brende i arbeidet med menneskerettighetene. – Den nye regjeringen må sørge for at vi igjen får en nasjonal institusjon med A-status. Uten det er vi ikke en fullverdig deltaker i FN, understreker Ørstavik.

 • 23.10.13
  Diskriminering er ikke en følelse

  Er innvandrere diskriminert? Dette er et av de første gode spørsmålene vår nye statsråd Solveig Horne får. Og svaret bekymrer meg mer enn hennes tidligere uttalelser.

 • 23.10.13
  Invester i likestilling, Eriksson

  − Et likestilt arbeidsliv uten diskriminering, er det mest lønnsomme den nye arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson kan investere i, utfordrer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 18.10.13
  Horne må bevise

  − Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har mye å bevise nå, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 16.10.13
  Gratulerer!

  - Gratulerer med den viktigste ministerposten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til påtroppende statsråd Solveig Horne.

 • 15.10.13
  Kunnskapsdepartementet bryter loven

  Kunnskapsdepartementet mener sekulære, humanistiske livssynsskoler ikke har lik rett til godkjenning som religiøse skoler. - Dette er brudd på diskrimineringsloven, som sier at ingen skal diskrimineres på grunn av religion eller livssyn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 11.10.13
  En skole for alle innen 10 år!

  I H-/FrP-erklæringen slås det fast at den nye regjeringens visjon er et samfunn for alle. – La oss starte med skole- og undervisningsbygg, og gjøre alle disse universelt utformet innen 10 år, oppfordrer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Hun håper målet om et universelt samfunn innen 2025 står fast, også etter regjeringsskiftet.

 • 09.10.13
  Bare fordi de er kvinner

  For to uker siden fortalte ni synlige samfunnsdebattanter hvordan de ble truet og trakassert på nett og i hverdagen, bare fordi de er kvinner som snakker. En uke senere fortalte et titalls kvinner hvordan de ble befølt og sjikanert av drosjesjåfører, bare fordi de er kvinner.

 • 09.10.13
  - Gi oss en hverdag uten vold og trusler

  - Hver dag, hver time opplever kvinner å bli diskriminert, trakassert, truet og utsatt for vold. Bare fordi de er kvinner. Slik mister de sin frihet. Min oppfordring til den nye regjeringen er: Gi kvinner en hverdag uten vold og trusler, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 08.10.13
  Fine ord forplikter

  - Det er positivt at Høyre-/Fremskrittsparti-regjeringen sier de vil styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til den nye regjeringserklæringen. Ombudet understreker at dette forplikter i det videre arbeidet.

 • 08.10.13
  Nytt brukerutvalg i LDO

  På nyåret skal et nytt brukerutvalg i LDO være på plass.

 • 07.10.13
  Menneskerettigheter fra B- til A-status

  - Vi blir ikke gode på menneskerettigheter om vi ikke setter av ressurser og sørger for å sikre at vi følger opp våre forpliktelser, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 04.10.13
  Si ifra om utelivsdiskriminering

  - Vi vet at mange møter fordommer og diskriminering når de vil ta en tur på byen med venner. Mennesker som er blitt stengt ute fra å delta i vanlige sosiale sammenhenger, og blitt nektet adgang eller servering, opplever dette belastende og krenkende, sier Serap Helin Hartwig, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 03.10.13
  Glad for BPA-forslaget

  - Det er flott at de som forhandler om ny regjeringsplattform så sterkt understreker at de ønsker et samfunn der alle kan delta, uansett funksjonsevne. I det ligger det mye likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 01.10.13
  Samarbeidsavtalen og likestilling

  - Samarbeidsavtalen som ble lagt frem i går gir noen positive signaler, men flere av punktene gir grunn til stor bekymring, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til avtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre.

 • 27.09.13
  Det nytter å si ifra!

  Du og din partner er lykkelig gift, med to barn og ønsker å leie en bolig. Men utleier av boligen sier nei.

 • 27.09.13
  - Alvorlige menneskerettsutfordringer i Norge

  Kun hver femte voldtektsanmeldelse ender med tiltale og bare en av ti blir dømt. Forrige uke sendte likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik en rapport til FNs menneskerettsråd. Der er Norges manglende innsats for å bekjempe og slå ned på voldtekt en av menneskerettsutfordringene hun er særlig bekymret for.

 • 25.09.13
  Skremmes til taushet

  Hets, trakassering og trusler skremmer kvinner fra samfunnsdebatten, viser TV2-dokumentaren "Kvinne, jeg hater deg", som ble sendt onsdag kveld. – Historiene til kvinnene, Sanda Borck, Heidi Lunde og Bushra Ishaq forteller er forferdelige og opprørende. Det er et demokratisk problem at disse kvinnene må velge mellom å trekke seg fra samfunnsdebatten eller bli utsatt for gjentatte trusler og trakassering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

 • 25.09.13
  Nektet assistent- brøt loven

  En mann med nedsatt funksjonsevne ba om tilrettelegging ved bruk av assistent på sin fagprøve, Vestfold fylkeskommune sa nei. Dette var realiteten for en mann, som tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 20.09.13
  Gravid og diskriminert Det hjelper ikke hvilket nordisk land du bor i. Blir du gravid er sannsynligheten for å bli diskriminert stor. Det kom fram da likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik traff sine nordiske kolleger i Reykjavik.
 • 19.09.13
  Fleire klagar på diskriminering

  I løpet av fyrste halvår fekk Likestillings- og diskrimineringsombodet 105 nye klagesaker til behandling. - Dette er ein auke frå året før då vi fekk 81 saker i same periode, fortel seniorrådgjevar May Schwartz.

 • 17.09.13
  Ønsker innspill til FN-rapport

  Likestillings- og diskrimineringsombudet skal for første gang rapportere på FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Vi vil høre på dine innspill før vi avgir vår rapport.