Du kan vise hele deg

- Endelig kommer den - den helhetlige loven som gjør det forbudt å behandle noen dårligere på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier Åsulv Solstad, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

I dag deltar han påkonferansen LHBT: Status 2013. Den nye loven er et av temaene på konferansen.

Nytt år og ny lov

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2014.

- Vi og mange med oss, har jobbet lenge for å få denne loven på plass. Den er viktig fordi den sikrer rettighetene til mennesker som ofte opplever diskriminering. Vi har snakket med folk som er blitt kastet ut fra utesteder fordi de har kysset kjæresten sin, og om folk som blir trakassert på skolen fordi de ønsker å leve som gutt, selv om deres biologiske kjønn er jente, sier Solstad.

Ombudet er opptatt av å spre informasjon om den nye loven, og oppfordre folk til å ta kontakt med oss.

- Vi kan gi veiledning, både til folk som har opplevd diskriminering og til andre som ønsker hjelp til å forstå loven og hva den betyr for arbeidsgivere, lærer og andre. I tillegg kan vi gjøre en juridisk vurdering av om du er blitt ulovlig forskjellsbehandlet, sier Solstad.

Han understreker at det er viktig for ombudet å kjenne til folks erfaringer og diskrimineringshistorier for å bruke det i arbeidet for å endre de strukturene som fører til diskriminering.

LHBT-kontoret 

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik skal også delta på konferansen. Hun blir å finne på LHBT-kontoret til Thomas Seltzer, også kjent fra Trygdekontoret på NRK. Temaet er: Diskrimineres lhbt-personer i Norge?

Kan du ikke delta, men gjerne vil følge med? Seminaret streames på: Bambuser.com

For å lese mer om diskriminering og LHBT,les mer på våre temasider.