Endrer stillingsannonser

Oslo bispedømmeråd vil ikke lenger bruke «samlivsform kan bli vektlagt» i utlysningstekster. – Bra og viktig, sier Sunniva Ørstavik.

Leder i Oslo bispedømmeråd, Harald Hegstad, forteller til dagen.no at flertallet i rådet mente setningen om at samlivsform skal tillegges vekt er et dårlig signal til homofile søkere.

Ørstavik er enig.

- En slik formulering er et sterkt signal og vil utestenge mange søkere. Jeg er fornøyd med at bispedømmerådet endrer praksis, sier hun.

1. januar trer den nye loven, som gir et vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på alle samfunnsområder, i kraft. Med den nye loven styrkes diskrimineringsvernet betydelig.

Bispedømmerådets endring av utlysningstekst er helt i tråd med den nye lovens formål.