Et rettferdig pensjonssystem

Debatten som er reist etter forslaget fra Finanstilsynet, viser at det er behov for en gjennomgang av de likestillingsmessige konsekvensene av pensjonsordningen.

- Finanstilsynet viser med sitt forslag at levealdersjustering av pensjon rammer kvinner fordi de lever lenger. Kvinner får mindre å leve av i pensjonstiden, fordi pensjonspotten fordeles over flere år. Dette gir en urettferdig slagside, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Spørsmålet er hvem som skal betale for at kvinner skal få en mer rettferdig pensjon.

- Vi mener at det er helt uakseptabelt at det er den enkelte kvinne som skal sitte igjen med regningen. Like problematisk blir det hvis det er arbeidsgiver som skal ta kostnadene. Det kan føre til at arbeidsgivere kvier seg for å ansette kvinner. Det vil selvfølgelig være et stort tilbakeslag for likestillingen. Kvinner utsettes fortsatt for mer diskriminering i arbeidslivet enn menn, særlig i forbindelse med svangerskap og fødsel, sier Ørstavik.

- Vi krever et pensjonssystem som gir kvinner og menn like rettigheter, og som ikke straffer kvinner fordi de lever lenger, sier hun.

Høyere innbetaling

Finanstilsynet forslår at arbeidsgiver skal betale mer i pensjon for kvinner enn menn, hvis ikke vil kvinner få mindre utbetalt per år enn menn, ifølge Dagens Næringsliv.