Hårfin balanse

Står likestillingskampen anno 2013 om frisørpriser? Nei. Den gjør ikke det.

Det er ikke frisørpriser folk flest tar kontakt med oss om. Bilal tar kontakt fordi han ikke fikk jobben, selv om han var bedre kvalifisert enn den etnisk norske søkeren. Kari spør om det er greit at hun degraderes etter foreldrepermisjonen. Og foreldrene til Petter spør hva de kan gjøre for at sønnen i rullestol skal kunne henge med kompisene på den lokale bensinstasjonen, der folk i rullestol ikke kommer inn.

Vi behandler nærmere 2000 henvendelser hvert år fra fortvilte mennesker som fratas rettighetene sine, eller blir urettferdig behandlet fordi de er den de er.

Derfor er det litt forstemmende at likestillings- og antidiskrimineringsdebatten tar av først når “tullesakene” kommer. Ekstra synd er det kanskje nettopp i år, når vi feirer kvinners stemmerett, og når vi endelig har fått den største utredningen på likestillingsfeltet noen sinne.

Likestillingsutvalget har dokumentert at det fortsatt er store forskjeller i makt og innflytelse i Norge, og at forskjellene kan forklares med kjønn og etnisitet, blant annet. Vi trenger virkelig de viktige samtalene om ufrivillig deltid, om ulikelønn, om likestilt foreldreskap, om reell representativitet i folkevalgte organer. Vi trenger de alvorlige debattene om hvordan vi sikrer frihet fra vold for alle kvinner. Og vi trenger en alvorlig samtale om hvordan vi hindrer den omfattende seksuelle trakasseringen som unge jenter, og også gutter, vokser opp med som en del av hverdagen sin.

Er ulike frisørpriser en tullesak? Nei. Usaklig forskjellsbehandling er ikke lov. Ingen kvinne eller mann skal godta å betale mer for en tjeneste fordi de er kvinne eller mann.

Frisørprisene er et symptom på et strukturelt problem, som jeg kjenner igjen i veldig mange diskrimineringssaker, og som også Likestillingsutvalget har dokumentert. “Det er greit, fordi det alltid har vært sånn.”

Men det er ikke det. Det er ikke greit at kvinner mister karrieremuligheter når de blir gravide, fordi det alltid har vært sånn. Det er ikke greit at homofile og lesbiske har dårligere vern mot diskriminering fordi det alltid har vært sånn. Det er ikke greit at personer i rullestol må bæres inn til legen sin fordi bygningen mangler heis, og det alltid har vært sånn.

Problemet er bare at disse spørsmålene ofte er mer komplekse, og at de utfordrer oss mer enn en hårete prisforskjell. Og da er det mye lettere å la det ligge.

Innlegget sto på trykk i Dagbladet lørdag 26. januar 2013.  

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.