Horne må bevise

− Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har mye å bevise nå, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Hornes uttalelser rammer mennesker som utsettes for diskriminering hardt. Men de siste dagene har Horne understreket mange ganger at hun er statsråd for alle. Det er bra. Hun skal få sjansen til å vise det, og å vise at de tidligere holdningene ikke gjenspeiles i politikken hennes, sier Ørstavik.

Med kunnskap og kjennskap

Ørstavik oppfordrer Horne til raskt å komme i dialog med folk og organisasjoner der ute, særlig med utsatte grupper. Det er den beste tilnærmingen for å kunne forstå ulike livssituasjoner og finne frem til hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å bedre deres situasjon og sikre menneskerettighetene, mener hun.