Kvinner og asyl

Vår jurist Amna Veledar forteller nærmere om to av kravene vi har til regjeringen i vår 16 dagers-kampanje mot vold mot kvinner.

Regjeringen må sikre at jenters og kvinners risiko for kjønnsbasert vold vurderes ved spørsmål om utsendelse

Fordi mange land ikke anerkjenner eller respekterer kvinners rettigheter har kvinner økt risiko for vold og voldtekt ved retur.

- I tillegg til ikke å anerkjenne kvinners rettigheter og behov for beskyttelse, kan for eksempel tredjeland la være å tilrettelegge for kvinner som søker asyl, for eksempel ved å sørge for et trygt oppholdssted, sier Veledar.

- Asylinstituttet gir mulighet til å vurdere kvinners ekstra beskyttelsesbehov, men denne muligheten brukes for sjelden, sier Veledar.

Vi krever at regjeringen sikrer at jenters og kvinners risiko for kjønnsbasert vold vurderes ved spørsmål om utsendelse. 

Regjeringen må sikre at kjønnsbasert forfølgelse gir grunnlag for asyl i praksis

Mange kvinner søker asyl på grunn av kjønnsbasert forfølgelse. 

- Disse kvinnene flykter ofte fra blant annet kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, voldtekt eller prostitusjon. Mange kommer fra land hvor deres rettssikkerhet er truet eller er helt fraværende, og hvor de ikke har mulighet til å være økonomisk uavhengig av en mann, sier Veledar.

- Til tross for at regjeringen har kommet med retningslinjer om at norske utledningsmyndigheter skal ta hensyn til kjønnsbasert forfølgelse ved behandlingen av asylsøknader, vet vi at dette skjer i svært liten grad i realiteten.

Utlendingsmyndighetene må ta dette på alvor, og anerkjenne at kvinner blir utsatt for forfølgelse utelukkende fordi de er kvinner. Utlendingsnemnda skriver at årsaken til de mange avslagene på dette grunnlaget er fordi det er vanskelig for kvinnene å bevise årsakssammenhengen mellom behov for beskyttelse og kjønn. Dette mener jeg er underlig når man vet hvordan situasjonen er for mange av disse kvinnene i deres hjemland, sier Veledar.

- Utlendingsnemnda påstår at mange av disse kvinnene likevel får innvilget asylsøknaden på humanitært grunnlag. Dette er ikke det samme som å få beskyttelse på grunn av reell forfølgelsesfare. Å få opphold på humanitært grunnlag utløser færre rettigheter for disse kvinnene, og avskjærer de fra rettigheter som er nødvendige for at disse kvinnene skal kunne klare seg alene i Norge, sier hun.

Vårt krav er at regjeringen anerkjenner og sikrer at kjønnsbasert forfølgelse må gi grunnlag for asyl i praksis.

 Ombudet gjennomfører nå en 16 dagers kampanje mot vold, der vi hver dag vil fremme et krav til regjeringen.

Les dagens krav på vår side: www.ldo.no/16krav